Nejnovější hodnocení

Produkt Hodnotí Komentář
Sleeping Place of the Feathered Swine, The MarkyParky
5
Nadupané, morbidně vtipné 25.10.2021, 22:54
Slanga a Močály ospalých ryb MarkyParky
5
Co je malé, to je hezké 24.10.2021, 04:01
Principia Apocrypha Muzzug
5
22.10.2021, 15:22
Principia Apocrypha MarkyParky
5
Oldschool nejen snesitelně, ale dokonce zábavně 22.10.2021, 06:19
Dračí Hlídka Muzzug
1
19.10.2021, 23:26

Nové přírůstky v databázi

Principia Apocrypha

Vložil(a) Markus dne 18.10.2021, 10:49
5
Průměr: 5 (3 hlasů)
2017
Sborník stručných rad a tipů pro hraní v oldschoolovém stylu

Principia Apocrypha, „aneb pokladnice zásad a pouček o tom, kterak vésti a hráti stolní hry na hrdiny v oldschoolovém stylu, jak je sepsali Ben Milton a Steven Lumpkin, sesbíral a dodatky opatřil David Perry a ilustrovala a ozdobila Evlyn Moreau“ je sborník stručných, heslovitých rad a tipů, které se čtenáři snaží přiblížit zásady oldschoolového herního stylu. Obsahuje tipy jak pro Sudího a vedení hry, tak pro hráče a zacházení s hráčskou postavou.

Dokument je volně dostupný, šiřitelný pod licencí Creative Commons.

Šepot z temnoty

Vložil(a) MarkyParky dne 17.10.2021, 15:24
0
Zatím nehodnoceno
2018
Turnajové dobrodružství – závod o život

Šepot z temnoty je turnajové dobrodružství hrané na Mistrovství v Dračím doupěti na Gameconu 2018.

Dobrodružství je postavené jako velký dungeon, jehož fungování se hráči snaží pochopit a využít toho k rychlému a hladkému průchodu. Hodnotí se jak rychlost průchodu, tak utrácení zdrojů, případně propadnutí kletbám. Jednotlivé překážky jsou prezentovány oldschoolově.

Dungeon je rozdělen do tří částí, jejichž pořadí je dané, každá z nich ale dává hráčům volnost ohledně způsobu průchodu.

Návrat domů

Vložil(a) MarkyParky dne 17.10.2021, 13:58
0
Zatím nehodnoceno
2017
Únik z otroctví a dlouhá cesta domů

Turnajové dobrodružství z Mistrovství v Dračím doupěti, Gamecon 2017.

Dobrodružství je inspirované dobou stěhování národů ve střední Evropě. Je stavěné pro skupinu postav na 4. až 5. úrovni, čtyři postavy jsou předpřipravené. Je rozdělené na tři tématické části, které spojuje hlavní téma úniku hrdinů z otroctví a návrat domů divokou krajinou. Zápletka zároveň zahrnuje vnitřní konflikt v družině a součástí hodnocení je roleplay tohoto konfliktu.

Čára zatmění

Vložil(a) MarkyParky dne 17.10.2021, 13:25
0
Zatím nehodnoceno
2016
Dobrodružství v žánru mysteriózního hororu

Turnajové dobrodružství pro Mistrovství v Dračím doupěti na GameConu 2016.

Je určené pro 4 až 8 postav na 6. či 7. úrovni nebo pro jakákoliv příběhově orientovaná minimalistická pravidla. Předpokládá družinu dobrých postav.

Dobrodružství je inspirované dobou stěhování národů ve střední Evropě. Klade důraz na budování hororové atmosféry a prožívání scén i za cenu toho, že nenechává hráče řešit nastalé problémy či volit další postup. Naopak odměňuje hráče za vnášení vlastních problémů či prohlubování atmosféry.

Pro nesoutěžní hraní obsahuje netradiční prvek, kdy se předepsané scény neodehrávají v lineární časové posloupnosti, ale pomocí flashbacků, vzpomínek či déjà vu.

Božako - město hříchu

Vložil(a) MarkyParky dne 17.10.2021, 13:03
0
Zatím nehodnoceno
2015
Městské detektivní dobrodružství

Dobrodružství Božako - město hříchů bylo odehráno na Gameconu 2015.

Jedná se o ryze městské dobrodružství se zamotanou zápletkou. Je určeno hráčům, kteří preferují pátrání, sběr a analýzu informací či roleplaying nad akcí a bojem.

Dobrodružství je rozděleno na tři části, každá z nich má zápletku nepřímo navazující na zápletky předchozí. V rámci jednotlivých částí se hodnotí, jak si hrdinové poradí s jednotlivými překážkami, které jsou před ně postupně stavěny - někdy je sekvence akcí daná, jindy mohou hráči sami volit, kde budou pátrat dříve a kde později. Dobrodružství obsahuje návodné poznámky, které vysvětluje Vypravěči, jaký význam mají překážky v turnaji.

Dobrodružství také obsahuje množství handoutů, několik hádanek pro hráče a mapky města i lokací.

Umění kovářů

Vložil(a) MarkyParky dne 17.10.2021, 12:39
0
Zatím nehodnoceno
2014
Neúspěšní biřicové se snaží odčinit svá předchozí selhání

Družina dobrodruhů - dosud nepříliš úspěšných uchazečů o členství v Císařských vyšetřovacích oddílech - je vyslána do Mrtvých blat, aby zde provedla sčítání lidu. Velmi záhy zjistí, že se sčítání „obyvatel“ není jen tak.

Dobrodružství má turnajový formát rozdělený do třech částí, každá z nich má rámcově danou sekvenci scén či lokací, jejichž odehrání se hodnotí. 

Jedná se o „director's cut“ verzi dobrodružství hraného na Gameconu 2014.

Údolí

Vložil(a) MarkyParky dne 17.10.2021, 12:27
0
Zatím nehodnoceno
2013
Turnajové dobrodržuství začínající amnézií

Turnajové dobrodružství z Gameconu 2013 je rozděleno na tři části.

Dobrodružství se odehrává v Údolí odloučeném od zbytku civilizovaného světa a zaplněném jezerem, na jehož protilehlých březích stojí prastarý hvozd na straně jedné a obydlená krajina se salnytrovými doly na straně druhé.

Výprava navíc začíná tím, že hrdinové s amnézií teprve zjišťují, co jsou vlastně zač a o co v dobrodružství běží.

Hlavní obsah všech tří částí je předem daný, ale v rámci těchto částí má dobrodružství nelineární průběh a hráči mohou svými volbami ovlivnit své možnosti i chování světa v částech následujících.

Hra obsahuje i několik hádanek pro hráče a systém hodnocení pro použití na turnaji i množství vysvětlujících poznámek, které u jednotlivých událostí, lokací a cizích postav objasňují jejich význam pro úspěšné dokončení turnaje.