Scion: Hero (1e)

Vložil(a) KDolecek dne 13.03.2021, 10:02
0
Zatím nehodnoceno
2007
Úvodní příručka hry Scion obsahující pravidla pro tvorbu postav, potomků bohů, a úvod do prostředí hry.

Scion: Hero je první příručka pravidel pro Scion, hru na potomky starověkých bohů v moderním světě. Příručka obsahuje základní zákonitosti světa, mechaniky hry, šest panteonů nabízející více než padesát bohů a šest ukázkových Scionů. Titáni jsou představeni jako ústřední nepřátelé hry, ale na hrdinské úrovni postavy zatím zápasí s jejich slabšími služebníky, ale také prostě se smrtelníky, před kterými by měly zachovat tajemství jejich světa.

Mechaniky hry se snaží zkombinovat vlastnosti obyčejného smrtelníka (atributy, dovednosti, zkušenosti) a nadpřirozené bytosti (nadlidské posílení schopností, magické schopnosti, božské artefakty a dary). Zároveň obsahují i nástroje pro vytváření příběhu jako určení archetypální povahy postavy (Pedagog, Fanatik, Vizionář...) a Ctnosti panteonů, kterých by se měl Scion držet, pokud chce být se svou božskou rodinou zadobře (Odvaha, Povinnost, Harmonie...). Už od počátku se pracuje s myšlenkou, že bozi jsou sice bytosti obrovské moci, ale zároveň vězni Osudu a vlastního mýtu, což postavy jako jejich potomci pociťují čím dál tím více s vlastní rostoucí mocí.

Postava postupuje na dvou stupnicích. Sbírá klasické body zkušenosti, za které může vylepšit jakoukoliv vlastnost či schopnost své postavy. Mezi těmito vlastnostmi je také Legenda, která slouží jako zdroj (dají se dočasně utratit za aktivaci některých mocných schopností nebo za nový hod kostkami) a zároveň k poměření moci postavy, kdy silnější schopnosti vyžadují vyšší legendu. Legenda má rozsah 1-12, Hrdinové (postavy ze základní příručky) mají Legendu 1-4.

Příručka obsahuje dobrodružství The Long Road to Heaven. V něm je představen příběh pokračující v navazujících příručkách, který obsahuje i vzorové Sciony.

Určeno po hru
Kategorie produktu
Vydavatel

Externí recenze a shrnutí

Obsahuje tyto produkty

Průměrné hodnocení Název Vydáno Kategorie Jazyk
0
Long Road to Heaven, the 2007 Dobrodružství Ukázkové dobrodružtví z Scion: Hero (1st edition)