Kniha monster

Vložil(a) Markus dne 23. 12. 2021, 13:59
4
Průměr: 4 (4 hlasů)
2021
Bestiář výjimečných tvorů pro Dračí hlídku

Kniha monster je bestiář s novými tvory pro Dračí hlídku. Obsahuje stovku unikátních tvorů, kteří se velmi liší od běžných monster. Každý z nich má svou vlastní působivou ilustraci, jedinečný příběh, cíle, schopnosti a způsob boje. Jednotlivé nestvůry jsou vždy něčím výjimečné – jde spíš o unikátní „bosse“ než o řadové nepřátele. Přiložené jsou i náměty na zápletky, které PJ může rozvinout ve vlastní hře.

Určeno po hru
Kategorie produktu
Vydavatel

Externí recenze a shrnutí

2

Stovka monster pro Dračí hlídku z jejich světa. Mají být originální (= jinde neviděné) s tak zlými osudy, že příručka není určena pro malé děti a hráče pohádkově laděných příběhů. Malé děti bych nepodceňoval - příběhy nejsou nic strašného. Originalita určitě není daná jejich vzhledem a chováním (a ani bych to nečekal).

Každé monstrum zabírá dvě strany - obrázek, ze kterého si čtenář udělá představu. To je dobře, protože texty jsou často v popisu dost vágní, jako by na obrázek spoléhaly.

Pak je tu příběh o vzniku, který by měl zřejmě být tím originálním prvkem. Často se jedná o (náhodné?) působení magie nebo bohů, takže v tomto směru definici splňuje. To zda dává smysl nechám na posouzení každého čtenáře. Horší ale je, že v mnoha případech není tyto informace jak použít ve hře - viz dále.

Krátký odstavec Zápletka pak navrhuje situaci, v jaké by tvor mohl být zapojen do hry. Zde najdete motiv Sedmi statečných, tedy „nebozí vesničané hledají dobrodruhy, kteří je zbaví trápení“, ale vyskytují se i jiné druhy zápletek. Téměř všechny ale splňují schéma „zlá potvora, nutno zabít.“ V několika případech pak popsaná zápletka přímo znemožňuje vznik legendy o daném tvorovi, protože uvádí, že je lidem neznámý, že obyvatelé vůbec netuší o jeho působení. V jiných případech nějaká legenda vzniknout může, ale prakticky není jak do ní dostat informace uvedené v odstavci o vzniku tvora. PJ si ten příběh může užít při čtení, ale u většiny tvorů hráčům ho těžko předá.

Dále následuje odstavec Kořist, který může obsahovat cokoliv od „nic užitečného“ a po „magický předmět obrovské ceny“, často bez ohledu na úroveň netvora.

Zbytek první strany zabírá tabulka shrnující parametry netvora jako životy, úroveň, atributy, útočná a obranná čísla, vyjmenované zvláštní schopnosti dokonce dovednosti, rezistence a slabiny, místo výskytu a zkušenosti. Nejzajímavějším parametrem je Výzva, což je údaj o doporučené úrovni čtyřčlenné družiny, pro kterou by měl tvor představovat vhodného protivníka, ani moc silného, ani slabého. Zhruba čtvrtina tvorů je pro postavy do 5. úrovně, další čtvrtina pro postavy do 10. úrovně, třetí čtvrtina obsahuje tvory do 17. úrovně, a zbytek jsou tvorové do 24. úrovně. Nejvíc tvorů je pro 4. až 7. úroveň. Počty nejsou úplně přesné, protože v knize nikde není seznam tvorů s příslušnou výzvou. Problém je, že v současné chvíli jsou vydaná pouze pravidla pro začátečníky, tedy do 5. úrovně, pravidla pro vyšší úrovně jsou teprve ve vývoji. Tedy tři čtvrtiny tvorů mohly být jen těžko otestovány ve hře, nehledě na to, že při jiném počtu než čtyři postavy, a při velkém množství možných kombinací ras a povolání společně s různou výší vlastností a dovedností postav vypadá nastavení Výzvy jako nepříliš užitečný parametr, a pro vyšší úrovně jde vyloženě o náhodná čísla. Možná se za jejich stanovením je nějaký výpočet, ale při neexistenci pravidel ho těžko lze o něco opřít.

Pod ním je odstavec shrnující předpokládanou bojovou taktiku, která počítá s tím, že tvor bude moct volně jednat. Dále zvláštní schopnosti a kouzla, ve většině případů bojově orientované, případně podmínky nutné pro poražení netvora. Tady je zajímavé, že několik tvorů je schopno se následně oživit, (pokud není splněna jiná podmínka), nebo se umí duplikovat. Není moc jasné, zda zkušenost za ně se počítá až za konečnou likvidaci, nebo za každou inkarnaci či kopii. Někteří tvorové dokážou povolávat pomocníky, jejich bojové parametry jsou hrnuty na konci knihy.

A to je vlastně vše. Pokud byste hledali nějaký popis chování tvora mimo boj, nebo možnosti pro vyjednávání, většinou byste hledali marně. Přitom řada z nich má velmi vysokou inteligenci. PJ si může chování monster upravit, ale kniha mu k tomu poskytuje jen velmi málo vodítek.

Celkově jsou monstra kvalitou velmi nevyrovnaná. Některá jsou zajímavá – i když rozhodně ne originální ve smyslu, že byste něco takového nikdy neviděli – jiná jsou plná nelogičností a nesmyslů (třeba tvor prorostlý nerostem extrémně náchylným na oheň, který je proti ohni imunní). Při svém hledání nějakých číselných hodnot náročností v Dračí hlídce bych měl být rád, že všechny schopnosti tato čísla mají uvedené, ale spíše to ukazuje obrovský rozptyl, který mechanika DH vytváří. Na odolání jedné zvláštní schopnosti je třeba přehodit 7, u jiné schopnosti je to třeba 23. Podrobnější analýza Náročnosti vzhledem k Výzvě by možná odhalila nějakou korelaci, ale vzhledem k neexistenci pravidel pro 6. a vyšší úroveň ji nemám jak udělat.

Co říct závěrem. Kniha monster trpí podobným problémem jako jiné doplňky pro Dračí hlídku – velkou část obsahu zabírá popis historie, který do hry nelze nijak dostat. Pro hráče Dračí hlídky je to částečně využitelný materiál s nadějí, že někdy v budoucnu snad využijí i zbytek. Pro ostatní je to spíše soubor zbytečných historek a nezkonvertovatelných parametrů, a přínosem může být pouze jako soubor nápadů na bojové nestvůry a obrázky, podobné jiným bestiářům.

Osobně bych i jako hráč Dračí Hlídky raději počkal na verzi revidovanou podle pravidel pro pokročilé, ať už bude „sběratelská“ nebo ne. V současném stavu je většina netvorů pro PJje nepoužitelná, u použitelných stejně využije jen menší část textu a to ještě omezeným způsobem.

Kdybych byly nestvůry použité a vyladěné díky vyzkoušení ve hře, dal bych tři hvězdy. Protože ale první testeři budou u většiny tvorů až hráči - zákazníci, a to až po vydání pravidel pro pokročilé, dávám hvězdy 2.

4

Z knihy sem zatím na test přečetl tak 3 monstra ale musím říct, že jsou popsána velice pěkně. Jako v případě základních pravidel je provedení knihy parádní a ilustrace jsou senzační. A i když je produkt trochu dražší podle mě, než by měl být tak mu dávám 4 hvězdy.