Zahrajte sa s nami: Dominion

Napsal uživatel Baelara dne 02.02.2010, 13:09

Dominion – hra, v ktorej je plánovanie a príprava jej integrálnou súčasťou, patrí v súčasnosti k jedným z najobľúbenejších spoločenských hier. V článku vám predstavíme princíp fungovania základnej hry aj jej obohatenie o obe doposiaľ vydané rozšírenia.

Jednou z najobľúbenejších spoločenských hier posledného roka je Dominion. Ide o kartovú hru, v ktorej si hráči postupne zostavujú svoj vlastný hrací balík. S ním potom v priebehu hry hrajú a na konci partie jeho zloženie určí počet víťazných bodov. Balík sa stavia z mnohých kópií 10 kariet vylosovaných na začiatku hry. V základnej krabici je celkom 25 rôznych kariet, pričom každá z nich je dostupná vo viacerých kópiách. Takisto v každom rozšírení nájdete okrem iného ďalších 25 rôznych kariet, opäť každú
vo viacerých vyhotoveniach. Keďže každá karta má iný efekt a využitie, je preto ľahko vidieť, v čom spočíva hlavná sila Dominionu – vysoká variabilita a veľa možností výberu, a teda aj stratégií či herných prístupov.


Hra je jednoduchá, rýchla a neomrzí predovšetkým vďaka obrovskému množstvu možností, ktoré ponúka – dokonca ani hra s totožným vstupným nastavením nebude dvakrát po sebe rovnaká. V mnohom tak pripomína CCG (zberateľské kartové hry), pričom stojí, samozrejme, menej peňazí, keďže sa jedná iba o jednorázovú investíciu a môžete ju hrať aj s priateľmi, ktorým sa v policiach neváľajú tisícky kariet.


 

Čo nájdete v krabici?


V krabici základnej hry (podobne aj
v rozšíreniach) nájdete 500 úhľadne poskladaných kariet – akčné karty, karty peňazí a bodové karty. Krabica je rozdelená do oddelení pre všetky typy kariet, čo prispieva k jednoduchosti a rýchlosti rozloženia aj zloženia hry – nie je treba zakaždým triediť obrovské množstvo
kariet. K prehľadnosti napomáha aj praktická lišta označujúca správne oddelenie v krabici pre každý typ karty.


 

Pravidlá v krátkosti


Ako je možné vidieť na predchádzajúcom obrázku, takto vyzerá počiatočné nastavenie hry. Karty peňazí (žlté), bodové karty (zelené) a tzv. trh – podľa ceny usporiadaná desiatka akčných kariet,
ktoré si môžete v tejto hre do svojho balíka prikupovať. Mimo sa dáva karta „odpadu“ – sem sa zahadzujú karty vyradené z hry.


Každý hráč začne hru so 7 medenákmi (peňažné karty hodnoty 1) a 3 statkami (bodové karty hodnoty 1). Tieto vstupné karty zamieša, do ruky naťahá 5 z nich a zvyšok bude tvoriť jeho doťahovací balík.


V každom kole máte k dispozícií dve operácie – jednu akciu (teda zahratie akčnej karty) a jeden nákup (teda minutie kariet peňazí na nákup ďalšej karty z trhu). Množstvo akcií, nákupov, ba aj peňazí je možné zvýšiť akčnými karta-mi, takže sa môže ľahko stať, že budete mať v jednom kole nakoniec 5 akcií a tri nákupy za dokopy 15 peňazí – všetko záleží od výberu akčných kariet.


Po skončení kola všetky karty, ktoré mal hráč v tomto kole na ruke, či si ich v priebehu kola kúpil, zahadzuje do odkladacieho balíka a dotiahne ďalších 5 nových z doťahovacieho balíka. Ak ich tam už nemá dosť, zamieša nanovo odkladací balík a ten sa teraz znova stáva jeho doťahovacím. 


A práve v tomto spočíva krása Dominionu – to, čo si kupujete, sa dostane do Vášho balíka, no neviete, kedy vám daná karta dorazí na ruku.


 

Prvá hra


Pri prvom pohľade na „vnútornosti“ Dominionu môžete byť prekvapení, či dokonca zastrašení množstvom rôznych kariet. Pre tieto účely si v pravidlách vyhľadajte sekciu „Recommended sets of 10“ – teda set úvodných nastavení odporúčaných autorom. Medzi týmito si nájdete aj nastavenie vhodné pre vašu prvú hru.


Keďže do niektorých českých pravidiel si tieto nastavenia nenašli cestu, uvádzam ich v poslednom odseku tohto článku nazvanom „Užitočné“.


 

Základná hra a rozšírenia


Dominion (2008)


Základná sada kariet Dominionu je tematicky orientovaná kontinentálne a stredoveko – hrady plné trónnych
siení, radných miestností či bohatých pivníc a kancelárov popíjajúcich s úžerníkmi, byrokratmi a špiónmi, zatiaľ čo opitá stráž dohliada na drevorubačov, kováčov a baníkov a všetkých preklína bosorka a okráda zlodej.¹


Efekty kariet sú skôr neinteraktív-ne – pridávanie akcií, nákupov či peňazí. Protihráčov ovplyvňuje iba zopár kariet, ktorých súhrnné označenie „Útoky“ naznačuje, že nimi ostatní nebudú nadšení.


Základná hra vyšla v množstve jazykových mutácií, medziiným aj v češtine
u spoločnosti Albi.


Intrigue (2009)


Prvé rozšírenie – mimochodom samostatne hrateľné, pretože obsahuje bodové aj peňažné karty – v kombinácii so základnou hrou pridáva možnosť zapoje-
nia ďalších dvoch hráčov, čo zvyšuje maxi-
málny počet hráčov na šesť. Efekty na kartách sú výrazne interaktívnejšie a výrazne náhodnejšie ako základná hra – za všetky spomeniem iba kartu Tribute, ktorej efekt závisí od vrchných dvoch kariet spoluhráčovho doťahovacieho balíka.


Ako názov Intrigy predznamenáva, mierumilovné dediny a hrady sú zaplnené
konšpirátormi, sabotérmi a švindliarmi
a v tajných komnatách kati mučia kniežatá,
ich poskokov a poskokov ich poskokov len pár metrov od nádvoria, na ktorom dámy utečivšie z maškarného bálu hádžu do studne prianí medenáky od meďotepca a želajú si, aby po moste konečne prišiel záhadný šľachtic ich sŕdc a spravil z nich konkubíny vo svojom háreme lásky.


Seaside (2009)


Keď som už bola skutočne presvedčená, že Dominion nemôže originálne zvládnuť druhé rozšírenie, prišiel Seaside a vyviedol ma z omylu. Čo sa týka previazania efektov a tematiky, je asi najpodarenejšou z trilógie. Autori zaviedli hneď niekoľko nových elementov, z ktorých som si ako prvé všimla nové komponenty – veľké karty ostrova, pirátskej lode a domorodej dediny, malé kovové dublóny a žetóny embarga, o ktorých som písala už v prehľade hier z Essenu 2009.
 Ešte lepšie sú však efekty na kartách, resp. nový druh akčných kariet s dvojkolovým efektom – ako príklad spomeniem Maják, ktorý vám dá v tomto a v ďalšom kole akciu a kým je vyložený pred vami, upozorňuje vás na nebezpečenstvo (a te-da útočné karty na vás nemajú efekt).


Intrigue je samostatne hrateľná, obsahuje okrem akčných kariet aj všetky karty peňazí a bodové karty zo základnej sady. V kombinácii so základnou hrou rozširuje maximálny počet hráčov zo 4 na 6.

Seaside je samostatne nehrateľným rozšírením, potrebujete k nemu základnú hru, Intrigue alebo oboje.

Tematicky sa presunie zameranie z kontinentu na prímorské oblasti – hrady už nestoja v horách, ale na ostrovoch, nepreklínajú bosorky, ale morské čarodejnice, veľvyslanci za pomoci navigátorov a taktikov navštevujú domorodé dediny a konvertujú ich na dediny rybárske, ktoré aby prežili nájazdy pirátskych lodí bažiacich za pokladmi lodí obchodných vysielajú priekupnícke karavány plné perál a výlovu z vrakov až do exotických bazárov, kde jedinou ochranou pred zlodejíčkom v temnom sklade je všadeprítomné svetlo majáka.


 

Zhrnutie


Po zahraní si pár partií určite ľahko pocho-
píte, prečo je Dominion taký obľúbený. Jednoduchosť, rýchlosť, variabilita, originalita, možnosť „kombiť” efekty kariet sú jeho nespornými výhodami. Nedostatkom základnej hry je obmedzená interakcia, čo ale spoľahlivo riešia rozšírenia. Všeobecnou nevýhodou je nutnosť zohnať si obaly na karty alebo sa zmieriť s tým, že vaša hra bude ošúchaná – mnohonásobné miešanie kariet počas každej hry zanecháva na kartách svoje stopy.


Pokiaľ vás tento článok aspoň trochu navnadil, určite sa zastavte v nie-
ktorom z herných klubov alebo sa príďte pozrieť na niektorú z mnohých herných akcií na Slovensku alebo v Českej republike – Dominion si vás iste získa!


 

Užitočné


Odporúčane desiatky
(Recommended sets of 10)


Česká verzia:

  • První hra: dílna, dřevorubec, důl, hradní příkop, kovárna, milice, přestavba, sklepení, trh, vesnice.

  • Velké peníze: dobrodruh, důl, hostina, kancléř, kaple, laboratoř, lichvář, trh, trůnní sál, úředník.

  • Interakce: hradní příkop, jarmark, kancléř, knihovna, milice, špion, úředník, vesnice, zasedání rady, zloděj.

  • Změna velikosti: čarodějnice, dílna, dřevorubec, hostina, kaple, laboratoř, sklepení, vesnice, zahrada, zloděj.

  • Náves: dřevorubec, jarmark, knihovna, kovárna, přestavba, sklepení, trh, trůnní sál, úředník, vesnice.


Genarátor desiatok 


Užitočný nástroj na generovanie desiatok
s možnosťami nastavenia, obsahuje karty
všetkých rozšírení (anglicky): Zde.

1 Autor tohto článku nefajčil psychotropné látky, prečítajte si zoznamy kariet v základnej hre a rozšíreniach a pochopíte.