Artefact

Vložil(a) Jozef Frajkor dne 23. 11. 2022, 20:25
0
Bez hodnocení
2020
Sólová žurnálova hra o magickom predmete

Artefact je príbehová hra pre jedného hráča, navrhnutá na rozjímavú sólovú hru.

V klasickom dungeon crawle sledujeme životy hrdinov – ako prekonávajú prekážky, aby získali prestíž, a čo je najdôležitejšie, magické poklady. Ale čo tie poklady robili, kým ich našli dobrodruhovia? Koľko eónov prešlo, v tichej temnote, odkedy boli naposledy použité? Artefact sa zameriava na perspektívu jedného magického predmetu a jeho históriu, ako prechádza rukami mnohých majiteľov. Budete cítiť váhu času, ako je predmet stratený alebo opustený, znova a znova, prach a rozklad všade okolo neho, až kým nebude nájdený niekým novým.

Autoři
Vydavatel

Externí recenze a shrnutí

Abarat Jozef Frajkor Artefact