Som tvorca sveta, kto je viac?

Napsal uživatel crowen dne 18.04.2005, 18:52

Seriál o tvorbe sveta pre hry na hrdinov, časť I.

V tejto sérii článkov by som rád napísal čosi o tvorbe svetov pre hry na hrdinov. Koľko článkov bude séria obsahovať neviem, uvidím podľa obsahu a reakcií. V prvej časti sa budem zaoberať koncepciou sveta.Seriál o tvorbe sveta pre hry na hrdinov, časť I.

V tejto sérii článkov by som rád napísal čosi o tvorbe svetov pre hry na hrdinov. Koľko článkov bude séria obsahovať neviem, uvidím podľa obsahu a reakcií. V prvej časti sa budem zaoberať koncepciou sveta.

Čo je to vlastne koncepcia sveta? Autor sveta by si mal rozmyslieť, v akej dobe sa jeho svet nachádza. Postupne si rozoberieme jednotlivé základné obdobia: pravek, starovek, stredovek, renesancia, prítomnosť, blízka budúcnosť, vzdialená budúcnosť. Budem sa odvolávať na obdobia a fakty prevažne z európskych dejín, je jednoduché si to prispôsobiť na svoj svet. Niektoré obdobia ľudských dejín som vynechal, myslím že obdobia spomenuté v článku postačujú na utvorenie predstavy, v akom období chce mať autor sveta svoj svet.
Pravek je obdobím, v ktorom človek nebolo práve dominantným tvorom na Zemi. Ľudí je málo, nedožívajú sa vysokého veku, majú minimum technológií. Pravek sa zhruba delí na dobu kamennú, dobu bronzovú a dobu železnú. Tieto obdobia sú charakteristické použitou technológiou, ktorá im dala názov. V dobe kamennej ľudia využívali iba primitívne kamenné nástroje, neskôr, v dobe bronzovej, zvládli postup výroby bronzu a tak mohli vyrábať dokonalejšie nástroje aj zbrane. Ďalším zásadným objavom bolo odhalenie tajomstva opracovania železa, prehupli sa do doby železnej. Aj napriek tomu, že v praveku nedisponovali ľudia rozvinutými technológiami, na niektorých miestach sa vyvinuli rozvinuté kultúry, napríklad v Egypte, Číne, alebo Majovia na americkom kontinente.

Ďalším obdobím je starovek. Je to obdobie gréckej a rímskej civilizácie, Alexandra Veľkého a Júliusa Cézara, vzostupu vedy, písma, obchodu, kultúry a ďalších výdobytkov civilizácie. Na konci tohto obdobia bolo veľa vedomostí a informácií stratených vplyvom úpadku veľkých ríší a vpádu barbarských kmeňov, ktorým neodolal ani Rím.

Po staroveku nasledoval (temný) stredovek. Na vzostupe boli kresťanstvo a islam, bolo to obdobie križiackych výprav, honov na čarodejnice, besnenia inkvizície, vynálezu kníhtlače pánom Guttenbergom, husitských vojen, reformácie v katolíckej cirkvi. Väčšinou v malých kráľovstvách vládla šľachta na čele s kráľom, bežní ľudia nemali takmer nijaké práva a veľa povinností voči šľachte aj cirkvi. Žili jednoduchým a ťažkým životom, takmer bez vzdelania. Toto obdobie končí znovuobjavením Ameriky Krištofom Kolumbusom.

Po temnom stredoveku nasledovala renesancia, znovuzrodenie. Znovuzrodenie má dva významy: znovuzrodenie v zmysle znovuobjavenia poznatkov (nielen) starých Grékov a ich uplatnenie v kultúre, umení aj vede. Druhým zmyslom znovuzrodenia je revitalizácia európskej kultúru na základe znovuobjavenia dávnych vedomostí. Prichádzajú nové myšlienky do všetkých oblastí ľudského života. Asi k najznámejším predstaviteľom renesancie patrí geniálny Leonardo da Vinci.

Renesanciu vystriedala priemyselná revolúcia naštartovaná vynálezom parného stroja. Táto revolúcia podstatne zmenila ľudskú spoločnosť vo všetkých oblastiach. Objavili sa obrovské továrne, parné lode, vlaky, rozšírila sa kníhtlač. Knihy a noviny sa stali populárne, zvýšila sa gramotnosť populácie. Priemyselnú revolúciu zavŕšila puritánska viktoriánska doba. V tomto období napísal Charles Darwin svoju prácu pojednávajúcu o pôvode druhov.

Prítomnosti asi veľa riadkov venovať nemusím, predpokladám že každý je schopný vytvoriť svet, ktorý sa nachádza v podobnom štádiu ako dnešná civilizácia. Čo sa týka budúcnosti, sú to čisté špekulácie a predpoklady autora článku.

Blízku budúcnosť by som videl podobne ako autori cyberpunkovej literatúry. Svetu budú vládnuť bohaté korporácie, počítače budú všade, prehĺbia sa rozdiely medzi chudobnými, ktorí budú žiť v slumoch a bohatými, ktorý budú žiť v ohradených a strážených častiach miest. Objavia sa nanotechnológie, pokročilé genetické inžinierstvo, prvé kolónie na Mesiaci, možno na Marse. Roboty budú bežnou vecou, podobne ako dnes mobilné telefóny. Ľuďom sa podarí dosiahnuť ich dávny sen, stvoria umelú inteligenciu. Poškodené ľudské orgány alebo končatiny budú nahradené umelými elektromechanickými súčiastkami, vzniknú cyborgovia. Objavia sa kyberteroristi, ekoteroristi, moc organizovaného zločinu ešte vzrastie. Môžu sa objaviť nové totalitné režimy vychádzajúce z komunizmu, fašizmu prípadne náboženského extrémizmu.

Ďaleká budúcnosť je doménou scifi literatúry. Tu je možné všetko. Medzihviezdne lety, nesmrteľnosť, kontakt s mimozemskými civilizáciami, laserové delá, studená fúzia, ...

V ďalšej časti seriálu Tvorba sveta sa môžete tešiť na popis atmosféry sveta (humor, horor, epika....)