Bleak Spirit

Vložil(a) Bifi dne 20. 09. 2022, 17:02
0
Bez hodnocení
2022
Rozprávacia hra o jednom pútnikovi vo svete s atmosférou Dark Souls/Bloodborne na základe systému Lovecraftesque

Bleak Spirit je vyprávěcí hra, ve které hráči vytvářejí zadumaný příběh o cizinci v cizí zemi. Všechno se rozpadá, bortí, kazí a tulák v sobě nese potenciál pro návrat k minulé slávě – nebo sílu smést vše, co zbylo.

Každý hráč přispívá k příběhu a sdílí pocit tajemství, který pochází z toho, že nikdo nezná celou pravdu o tom, co se děje. Hráči se střídavě stávají „světem“ a doplňují detaily o historii prostředí. Po každé scéně všichni vyvodí nějaký závěr na základě toho, co je jim známo – a tento závěr pak ovlivňuje, co o světě řeknou oni, až na ně přijde řada. Výsledný příběh je tak skutečně výtvorem celé skupiny.

Všichni hráči se také střídají v roli „tuláka“ – osudového jedince, který tak či onak přinese do světa změnu. Tulák je ten, kdo čelí nebezpečím světa, kdo odhaluje informace o světě a kdo nakonec nechá věci jiné, než jaké je našel. Na konci příběhu se tulák střetne s finálním protivníkem. Každý hráč do příběhu přispěl svými vlastními vstupy, ale jen jeden z nich určí, kdo nebo co je skutečný nepřítel a jaká budoucnost tuláka čeká.

Kromě světa a tuláka se na scénách účastní další hráči vystupující v roli „sboru“. Jejich úlohou je propracovat detaily představené ostatními hráči a zaplavit svět jak majestátností, tak rozkladem.

Autoři
Vydavatel