RPG Kuchyně 2011: ingredience na světě

Napsal uživatel jonka dne 18.02.2011, 19:06

Buďte vítáni všichni kuchtíci. RPG Forum ve spolupráci s nakladatelstvím Altar a internetovým obchodem fantasyobchod.cz vyhlašuje ingredience pro RPG Kuchyni 2011. O čem je soutěž RPG Kuchyně se můžete v kostce dočíst v předchozím oznámení. Pokud máte zájem jen o doprovodnou soutěž tak můžete zamířit rovnou ke konci tohoto příspěvku, kde se dozvíte podrobnosti. Připoutejte se prosím, poletíme vzhůru.

Pravidla RPG Kuchyně 2011

Základní úkol
Úkolem soutěžících je odevzdat do 6. března/marca hratelný návrh RPG hry, který je inspirován tématem a ingrediencemi.

Téma
letošní kuchyně je „Člověk a vize“. Je na vaši libovůli jak s ním naložíte, v zásadě je to myšlenka, která by vás měla nasměrovat, ale ne svazovat.

Ingredience
Kuchtíci si vyberou jedno z následujících čtyř omezení…

mechanické ingredience
- ve hře hráči používají reálné peníze. (ne nutně se o ně musí hrát)
- hra nemá souvislou časovou linii (hra nemusí začínat (končit) na začátku (konci) příběhu, je použitá retrospektiva nebo prodictum, tedy flashbacky nebo předpovědi v budoucnu)

hráčské ingredience (hráči musí být nějakým způsobem zapojení)
- šepot
- "umělecký" výkon (zpěv, přednes, proslov, kreslení..)

… a 3 z následujících obrázkových ingrediencí:

1 1 2 2 3 3
4 4 5 5 6 6
7 7 8 8 9 9

Ingredience (obrázky ve větším rozlišení)

Jak vybírat a zpracovat obrázkové ingredience

Podívejte se na obrázek a zamyslete se, nechte se jím inspirovat, nechte se jím oslovit. Jakmile si vyberete 3 obrázky, napište, čím vás oslovují, nebo jaký pro vás mají význam. Ingrediencí je pak obrázek spolu s vaším popisem. Popis může být jednoslovný, ale klidně to může být i věta, přísloví cokoliv vám bude připomínat téma, které je na obrázku. Příklad: "Vesmír", "Radost až na kost", "Pocit čisté duše při pohledu na modré nebe". Tuto ingredienci pak zapojíte do hry.

Vyberte tedy 3 obrázky, které vás oslovují. Popište, co v nich vidíte, co pro vás znamenají, čím vás inspirují. Obrázek společně s popisem bude tvořit vaši ingredienci do hry.

Pravidla o příspěvcích do soutěže

  • Můžete se inspirovat nápady nebo koncepty, které už máte vymyšlené, ale text co odevzdáte, musí být nový, nesmí to být už jednou napsaný materiál.
  • Můžete se inspirovat už existujícími koncepty (je těžké znovu objevit hod k6..), nicméně pamatujte, že cokoliv už bylo k těmto konceptům napsáno nemůžete použít, musíte to popsat vlastními slovy.
  • Hra musí být samostatně hratelná a bude hodnocena na základě toho, co odevzdáte, nemůžete se odkazovat na jakoukoliv jinou publikaci nebo text.
  • Ve hře musí být uvedeno, které ingredience jste použili (nezapomeňte, že jen obrázek nestačí, popisek k němu je nezbytný)

Doporučení o příspěvcích

  • Není dáno žádné omezení na textový rozsah, nicméně pamatujte, že jakmile budete unavovat porotce nebo hráče dlouhými texty, muže být z vaší hry méně nadšený, než když jste struční a výstižní. (20 stran je obsah, který se dá zvládnout)
  • Je na vaši libovůli jakou zvolíte grafickou úpravu. Grafika soutěžních příspěvků se nehodnotí, nicméně dejte pozor na formátování vašeho příspěvku, neboť nepřehledný text, se na hodnocení projevit může, jelikož srozumitelnost a dobrá pochopitelnost pravidel je jedním z kritérií.
  • Nezapomeňte nastínit koncept vaší hry a to jak se má hrát. Kolik hráčů tolik chutí, tolik stylu hraní a zkušeností. Snažte se hráčům co nejvíce přiblížit váš pohled na hru a to i když se vám zdá, že vaše hraní je obyčejné a úplně normální.

Harmonogram

Tvůrčí fáze
18. února zveřejnění ingrediencí
6. března 24:00 poslední termín odevzdání příspěvků (tolerance do pondělní 6. hodiny ranní)

Fáze hodnocení
7. března 0:00 – 10. dubna 24:00 (5 týdnů)
Po odevzdání příspěvku vám budou vylosovány dva jiné příspěvky k ohodnocení, za které můžete získat bonusové body. Za zahrání si hry v tomto termínu a napsání dojmů ze hry také obdržíte bonusové body, viz níže hodnocení.

Vyhlášení výsledků
je plánováno na Slezinu RPG Fóra, která je v termínu 28.4 – 1.5. Vím, že je to trochu daleko od termínu ukončení, nicméně vyhlašování na Slezině je tradice a rád bych se jí držel a tady bych poprosil o shovívavost z vaší strany, děkuji.

Hodnocení Kuchyně 2011

Porota ohodnotí hry a vyhlásí následující ocenění:

- Celkového vítěze

Dále budou vyhlášeny ocenění (nezávisle na celkovém vítězi):
- Nejzábavnější nebo nejzajímavější prostředí nebo zápletka
- Nejlépe podaná pravidla
- Nejzajímavější nebo inovativní myšlenka
- Cena sympatie za neotřelý nápad nebo výjimečné úsilí

Celkový vítěz se určí na základě hodnocení poroty a bonusových bodů, které mohou získat sami účastníci. Vedlejší ocenění určí sama porota.

Hodnocení poroty

Porota hodnotí hry na základě následujících kritérií:

Nápad, atmosféra a myšlenka
Atmosféra hry, prostředí, p(r)ůvodní myšlenka, první dojmy z přečtení. Pokud si někdo přečte vaši hru a řekne si "tohle bych si chtěl zahrát", ať už kvůli prostředí, myšlence nebo z atmosférických důvodů, tady dostanete maximum bodů. Je to hodnocení jak zajímavě dokážete rozvinout stávající témata o lidech, prostředí, příbězích. Jak hluboká je vaše myšlenka.

Provedení a hratelnost
Srozumitelnost a přehlednost textu, pochopitelnost, zručnost a vhodnost pravidel případně použitých mechanik. Obecně jak úspěšně vaše pravidla podporují původní myšlenku. To je bráno jak z hlediska designu tak i z hlediska vysvětlování pravidel hráčům. (citace případně obrázky, které dokreslují atmosféru hry se nehodnotí v případě, že nikterak nezvyšují srozumitelnost a přehlednost textu..)

Zapojení ingrediencí
Jak zručně a šikovně jste využili ingredience. Smíchali jste je obratně do zajímavých obrazců? Jak moc vaše hra rozvíjí idey ingrediencí? Jsou ingredience podstatnou částí vaší hry, nebo jen okrajovou? Pamatujte, že ingredience a téma by vás mělo nasměrovat a být inspirující a být výzvou, ale neměly by být obtíží, které musíte překonat nebo obejít.

porotci budou hodnotit hru na základě přečtení a budou mít k dispozici následující škálu hodnocení:

0 - nedobré, zásadní nedostatky, nepochopení
1 - slabé, podstatné nedostatky, nedomyšlené, nedokončené
2 - průměrné, občasné nedostatky, nestupující z davu
3 - solidní, drobné nedostatky, dobré myšlenky, příjemné zpracování
4 - velmi dobré, jasně nadprůměrné, záživné
5 - inspirující, nadšení, ukázkové

V případě nouze mohou porotci použít i desetinná místa. Hodnocení jednoho porotce bude součet bodového ohodnocení ve všech kategoriích (0-15 bodů).
Pokud bude porotců 1-4 bude celkové hodnocení poroty rovno průměru všech hodnocení. Bude-li porotců víc než 5 bude hodnocení rovno průměru všech hodnocení mimo nejhorší a nejlepší hodnocení.

Bonusové body

Po uzávěrce budou všechny hry zveřejněny ke komentování a případně si je kdokoliv může zahrát. Porota hodnotí hry na základě odevzdaných příspěvků. Pokud tedy došlo k nějakým změnám (ať už pozitivním nebo negativním) před koncem vyhlášení porota by na to neměla brát ohled.
Do uzávěrky hodnocení (5 týdnů po odevzdání) mohou autoři obdržet tyto bonusové body:

Za zahrání (1 bod)
Za zahrání a napsání dojmů ze hry dostane hra jeden bonusový bod. Platí i v případě, že si hru zahraje a dojmy napíše sám autor. I přes víceré zahrání a komentář nelze dostat více než jeden bod v této kategorii. Smyslem tohoto bonusového bodu je motivovat autory k tvůrčímu procesu testování, který je jinak nezbytný k dokončení hry. Druhým smyslem toho bodu je dát možnost ostatním, pokud se jim hra líbí, aby podpořili autora hry.

Za zpětnou vazbu (1 bod)
Každému účastníkovi Kuchyně 2011 budou po uzávěrce došlých příspěvků přiděleny (rozděluje porota) dvě hry (jiné než jeho vlastní). Účastník dostane bonusový bod, pokud do konce uzávěrky vyhlášení napíše do vlákna obou příslušných her svůj komentář dojmů ze hry, toho co by se dalo zlepšit, nebo toho co mu přijde zajímavé. Není žádná spodní hranice, jak velký by měl být komentář, ale nešiďte to : ) (komentářem je myšlen alespoň jeden příspěvek)
Smyslem tohoto bodu je motivovat se ke vzájemné podpoře v tvorbě her formou zpětné vazby.

Doprovodná soutěž

Pro ty, kteří se nechtějí účastnit hlavní soutěže (ale i pro ty kteří se jí účastní) máme připravenou doprovodnou soutěž. Letošní ingredience – obrázky byly vybrány na základě vyhledávání klíčových slov na Google. Vaším úkolem je určit nebo si tipnout jaké slovo bylo k vyhledání daného obrázku použito. Za přesný tip nebo synonymum dostanete 3 body, pokud budete blízko alespoň významově, dostanete 1 bod. Je možné, že určitý obrázek najdete i pomocí jiného klíčového slova, platí ovšem slovo, které jsem při vyhledávání použil já. Nezapomeňte také své tipy očíslovat podle obrázků.
Jakou malou nápovědu vám řeknu, že tři z devíti obrázků mají shodné vyhledávácí slovo, zbylých šest obrázků má vyhledávací slovo rozdílné od ostatních. Přeji příjemnou zábavu.

Soutěžní Email

Odesílat své příspěvky stejně jako odhady k doprovodné soutěži zasílejte do 6.3 na adresu soutez(zavináč)rpg.sk.
Pro hlavní soutěž jsou přípustné jakékoliv běžně čitelné formáty (doc, rtf, txt, pdf, html), ale preferované je pdf, jelikož na rozdíl od ostatních zachová vaše formátování, grafiku i použitá písma.

Ceny

Pro vítěze letošní hlavní kategorie RPG Kuchyně bude připravena 50% sleva na koupi chystaného Dračího Doupěte II s tím, že daný výtisk bude autory podepsán a věnován přímo vítězi Kuchyně!
Cenu do soutěže věnuje nakladatelství Altar, které se také nabídlo s možností otisknout vítězný počin v některém z dílů Pevnosti.

Pro vítěze doprovodné soutěže máme slíbenou od fantasyobchod.cz slevový kupón v ceně 300 kč na nákup v jejich obchodu.

Než se vyhlásí vítězové

Po uzávěrce tvůrčí části 6.3 bude možnost pro ty, kteří nestihli nebo se nechtěli účastnit jako soutěžící, aby se přihlásili jako porotci a mohli hry hodnotit. Pro porotce mám dvě kritéria. Měli byste se alespoň trochu zajímat o to, jak jsou hry tvořené a je jedno jestli jenom jako příznivci nebo jako aktivní tvůrci. Nejsou žádné nároky na teoretické znalosti, prostě pokud máte rádi, jak jsou hry tvořené a zajímá vás to, jste in. Druhým mým požadavkem je, že byste neměli být vyhraněni proti žádnému stylu hraní. Starý, nový, levý, pravý nezáleží, a měli byste být přístupní novým myšlenkám. Pokud budete mít zájem tak se mi po 6.3. ozvěte buď PM tady do fóra, nebo mne můžete kontaktovat emailem (v profilu).

Taktéž budeme my i soutěžící rádi, když si hry přečtete a budete s autory diskutovat svoje dojmy z jejich hry, případně si jejich hru i zahrajete.

* * *

Tak a dost bylo řečí, pusťte se směle do práce, přeji Vám příjemně strávený čas nad tvorbou vaší hry!

Za organizační tým,
jonka