Virtuální škatulky

Virtuální škatulky jsou speciální typ obsahu na úrovni hry, který potřebujeme ke kategorizaci produktů nad rámec toho, co nám umožňuje jejich řazení podle her. Například škatulka „Univerzální“ slouží k zařazení produktů, které nejsou určené pro konkrétní hru. Škatulky „Kompatibilní s...“ nám umožňují propojit vzájemně kompatibilní produkty určené pro různé hry.

Název Seřadit sestupně
Kompatibilní s OSR a retroklony

Hry patřící pod hlavičku OSR, někdy zvané „retroklony“, vycházejí z komunitního retro hnutí (Old School Renaissance nebo Old School Revival), snažícího se věrně navázat na původní Dungeons & Dragons, jak se hrálo v první dekádě existence hry. Odmítají linearitu dobrodružství a zastřešující metaploty a preferují větší důraz na volnou interakci hráče s prostředím. Různé „retroklony“ jsou sice samostatné hry, ale jelikož používají víceméně totožné systémové jádro starého D&D, jsou mezi sebou vesměs kompatibilní. Pomocí této škatulky tak sdružujeme např. vzájemně kompatibilní dobrodružství určené pro některou ze starých edic D&D nebo jejich klony.

Kompatibilní s rodinou D&D

Navzdory všem rozdílům používají všechny hry z rodiny DnD podobné mechanické jádro a především předpokládají podobné složení a schopnosti družiny, díky čemuž jsou dobrodružství z jedné edice relativně kompatibilní i s dalšími edicemi a dají se použít jen s lehkou konverzí, možná dokonce zkonvertovat improvizovaně během hraní. Tahle škatulka nám slouží k seskupení všech dobrodružství pro některou inkarnaci DnD (včetně mnoha jeho hacků), která se dají relativně snadno použít i v jeho jiných edicích.

Univerzální (produkty nezávislé na hře)

Do této virtuální kategorie řadíme všechny produkty, knihy, příručky atd., které nejsou určené pro žádnou konkrétní hru, ale pojednávají spíš o RPG obecně, případně volně psané doplňky a dobrodružství bez jakékoli systémové aplikace.