Designers & Dragons (revidované)

Vložil(a) Markus dne 18.06.2021, 12:54
4
Průměr: 4 (1 hlas)
2014
Knihy mapující historii RPG průmyslu

Designers & Dragons je historické zmapování RPG průmyslu: jaké hry vycházely, jací vydavatelé a autoři za nimi stojí, jaké měly význam pro další směřování RPG her. Zatímco okrajové tituly jsou zmíněny často jen pár slovy, těm významnějším jsou věnovány celé kapitoly.

Dílo je rozdělené do čtyř svazků věnovaných jednotlivým dekádám a končí rokem 2010. Text je organizovaný podle vydavatelů, přičemž celá historie každého vydavatele je uvedená ve svazku odpovídajícím dekádě, ve které vydavatel začal působit. Svazky jsou:

  • Designers & Dragons: The 70s – Věnuje se začátkům RPG v 70. letech, obsahuje velmi obsáhlou kapitolu o TSR, mezi dalšími jsou Games Workshop nebo třeba Chaosium.
  • Designers & Dragons: The 80s – Mapuje řadu menších vydavatelů, kteří začali působit v osmdesátých letech (třeba Steve Jackson Games), a nástup „kyberpunkové revoluce“.
  • Designers & Dragons: The 90s – K hlavním aktérům 90. let patří White Wolf a Wizards of the Coast.
  • Designers & Dragons: The 00s – Popisuje bublinu kolem d20 a její následné splasknutí, a taky nástup indie her.

Čtyřsvazkové vydání z roku 2014 je revizí a výrazným rozšířením původní edice Designers & Dragons z roku 2011.

Kategorie produktu

4

Touhle anotací chci především upozornit na tuhle šikovnou knihu (respektive sérii čtyř knih). Zjistil jsem, že se k ní často vracím a vycházím z ní při sepisování anotací pro databázi, protože přehledně a uceleně předkládá historii RPG průmyslu. Těžko se to hodnotí, protože co vím neexistuje nic srovnatelného – tohle je v zásadě jediný ucelený zdroj informací o dějinách RPG, teda pokud nechcete pročítat různé blogy a rozhovory s pamětníky nebo spoléhat na Wikipedii. Hodnota díla spočívá především v tom, že to jeho autor všechno pročetl a dal dohromady za vás.

Kniha mi přijde nejsilnější v historických pasážích, třeba kapitola o TSR je výborná (a nejdelší vůbec), ale i ty ostatní jsou osvětlující (nedávno jsem zkoumal třeba Chaisium a RuneQuest a byl jsem za tyhle přehledy vděčný). Přijde mi slabší po přelomu tisíciletí: vyšla v roce 2014 a poslední díl končí kolem roku 2010, takže tam pochopitelně není cokoli novějšího. Citelně chybí třeba celá OSR scéna (má tu jen boxík na jedné stránce) a samozřejmě nástup D&D 5e.

Navíc tím, že autor psal vlastně o „své době“ bez výhody zpětného ohlédnutí, můžou mít ty nové kapitoly poněkud zkreslující pohled. Autor pochází z komunity indies (přesněji je z okruhu okolo Fate) a evidentně má rád storygamové hry, takže jim věnuje dost prostoru a mluví o „indie revoluci“. Není na tom nic špatného, jen je vidět, že dílo vznikalo ve zlaté éře indieček – těsně předtím, než bublina trochu splaskla. 

Dnes už by mohl vznikat díl 10s, tak doufám, že se k němu dostane a že zreviduje i předchozí díl 00s. Posledních deset let přineslo spoustu zajímavého a bylo by fajn mít to někde zmapované.

Taky je potřeba říct, že se to místy nečte jako kdovíjaké strhující vyprávění, ale spíš jako výčet jmen, dat a produktů.