Vyhlašujeme soutěž RPG Kuchyně 2008!

Vložil(a) Markus dne 30.01.2008, 17:53

Slyšte, slyšte, již za necelé dva týdny se utkají RPG kuchtíci, aby změřili svou tvořivost ve snaze uvařit co nejlepší RPG systém. Řada soutěžících. Několik předem daných ingrediencí. A 14 dní na to, abyste z těchto surovin postavili co nejlepší hru. Je snad třeba říkat více? RPG kuchyně designérská soutěž, v níž jde o kreativní výzvu, bláznivé nápady a hrnec zábavy.

Kdo bude vyhlášen RPG šéfkuchařem?

(soutěž poběží od 11. 2. do 24. 2.)

RPG Kuchyně je soutěž ve tvorbě RPG her, inspirovaná zahraničním vzorem Game Chef. Porota gurmánů připraví sadu ingrediencí, jakýchsi klíčových slov či různých pokynů. Ingredience se poté v předem ohlášený den uveřejní a soutěžící kuchtíci mají dva týdny na to, aby s jejich pomocí uvařili krátkou, leč hratelnou RPG hru. Výsledky bývají rozmanité, bláznivé, inspirativní a někdy dokonce i velmi zábavné.

Ingredience mohou nabírat různých podob a nikdo samozřejmě až do posledního okamžiku netuší, jaké budou. Pro lepší představu uveďme příklad:

- Spánek
- Harpyje
- Hojnost
- Víno

+ Speciální systémová podmínka, že postavy nesmějí mít žádné statistiky

Po několika dnech beznadějného přemýšlení vás konečně napadne hra, v níž postavy představují starořecké bohémy (Hojnost), kteří ve svých četných alkoholem opředených (Víno) snech (Spánek) zažívají roztodivná dobrodružství plná mýtických bytostí (mezi nimiž jsou i Harpyje). Další dlouhá omlka a nakonec přijdete na geniální způsob, jak nahradit statistiky: všichni hráči začnou hru s plnou sklenicí vína (Víno podruhé!) a vždy, když bude jejich postava "zraněna", musí ze sklenice upít. Jakmile hráči vyschne sklenice, jeho postava vystřízliví, probudí se ze sna a hra pro ni končí. Výborně, teď už to jenom vyšperkovat a je hotovo.

Nu, to byl ovšem jen horkou jehlou ušitý příklad, jak taková hra uklohněná podle ingrediencí může vypadat. Pokud vás tato soutěž zaujala, zveme vás: vezměte do ruky kuchařskou vařečku a také se na 14 dní odejte svodům RPG Kuchyně. Ingredience budou vyhlášeny v pondělí 11. 2. a soutěž se uzavře v neděli 24. 2. Doufáme, že se nás kuchtíků sejde co nejvíc!

Následují podrobná pravidla pro náruživé zájemce.

Podrobná pravidla

V soutěži RPG kuchyně soutěží jednotliví kuchtíci, aby každý sesmolil svou vlastní RPG hru. Porota gurmánů připraví a oznámí ingredience a po skončení soutěže oznámí vítěze. Ten převezme titul RPG šéfkuchař, jímž že bude honosit až do příštího roku, kdy ho slavnostně předá vítězi nového ročníku. Odměnou pro zúčastněné je zábava, na vítěze pak čeká sláva, uznání a ovace rozvášněných hráčů RPG.

Slavnostní vyhlášení šéfkuchaře a předání nějaké symbolické ceny proběhne na jarní Slezině RPG Fóra, tedy v dubnu. Účast na Slezině samozřejmě není povinná, můžete klidně soutěžit, i pokud neplánujete jet na Slezinu. V takovém případě oslavíme vaši výhru za vás.

Termíny

  • 11. 2., 00:01 - Veřejné vyhlášení ingrediencí a zahájení soutěže
  • 24. 2., 23:59 - nejzazší termín odevzdání hry.
  • 4. 4. - vyhlášení vítěze na Slezině RPG Fóra.

Pokyny pro tvorbu

Cílem je vytvořit krátkou, leč kompletní, tedy dokončenou a hratelnou hru podle zadaných ingrediencí za omezenou dobu 14 dnů. Není nutné se nijak přihlašovat, stačí jen poslat hru.

Rozsah hry přibližně 10 stránek A4. Toto číslo slouží ale jen pro orientaci, může být méně i více. Dokud nenapíšete 30stránkový román nebo 2stránkový výcuc, je vše v pořádku.

Ingredience mohou mít prakticky jakoukoliv podobu a až do poslední chvíle zůstávají tajné. Vždy se však mezi nimi vyskytuje několik klíčových slov (vize příklad výše). Klíčových slov bude celkem pět, přičemž do hry stačí zakomponovat tři z nich. Navíc ke klíčovým slovům si může porota vymyslet i nějaké doplňující pokyny.

Je jen na vás, jak naložíte s ingrediencemi a jaký na ně dáte důraz. Můžete z nich udělat důležitý prvek, ale také jen okrajovou součást hry. Způsob, jakým s nimi naložíte, se však promítne na hodnocení.

Porota a hodnocení

Hry budou hodnoceny podle následujících pěti kritérií. Porotci mohou v každé kategorii udělit 1 až 3 body. Po součtu všech bodů od všech porotců se utvoří konečné pořadí her.

  • Kategorie 1.: Atmosféra a celkový dojem - Čistě pocitové hodnocení založené na dojmu z atmosféry, herního světa, prostředí, působivých prvků, atd.
  • Kategorie 2.: Hratelnost - Souhrn různých prvků hratelnosti. Patří sem použitelnost a intuitivnost pravidel, zábavnost hry a v neposlední řadě i znovuhratelnost (okouká se hra ze jediný večer, nebo se dá hrát opakovaně a pokaždé jinak?).
  • Kategorie 3.: Originalita - Nakolik je hra nová a inovativní a nakolik jde jen o zkopírování existujících myšlenek či postupů?
  • Kategorie 4.: Ucelenost a srozumitelnost - Formální stránky textu, autorova schopnost vysvětlovat, nápomocnost a kompletnost doprovodných textů. Pochopí hru každý, nebo jen ten, kdo zná 20 jiných systémů? elikož někdo možná odevzdá nedokončené či nedopsané hry, patří sem i dokončenost.
  • Kategorie 5.: Využití ingrediencí - Jakým způsobem naložil autor s ingrediencemi? Působí přirozeně, nebo strojeně? Jsou důležitou součástí hry, nebo jen okrajovým prvkem?

Hry budou hodnoceny čistě na základě přečtení. Bylo by pěkné je doopravdy otestovat, ale na to bohužel není čas. Do hodnocení se nijak nepromítá libozvučnost, poetičnost a literární kvalita textu (vyjma pochopitelnosti) - jde koneckonců o soutěž v designu, nikoliv tvůrčím psaní.

Co dál?

Nezbývá než čekat. Těšíme se na vás a doufáme, že se nás kuchtíků, co se nebojí výzvy, sejde co nejvíc. Pokud máte nějaké dotazy, nebojte se na ně zeptat v diskuzi. A jestli už teď uvažujete o účasti, ozvěte se, ať máme všichni přehled, kolik lidí plánuje soutěžit. Shledáme se za dva týdny.