Nejnovější hodnocení

Produkt Hodnotí Komentář
Seeds of Tomorrow MarkyParky
2
Vata a uhlí převálcovaly hratelnost 04.12.2021, 00:03
Padlá hvězda Sirien
1
hezkej námět **** **** gangem **** 03.12.2021, 03:18
Isle of Dread, the Markus
3
S přimhouřenýma očima... 29.11.2021, 18:45
Vampire: the Requiem (1e) smrq
4
Dobré to bylo 22.11.2021, 22:25
World of Darkness, the („nový“) smrq
5
Nový svěží vítr 22.11.2021, 21:58

Nové přírůstky v databázi

Power Behind the Throne (WFRP 1e)

Vložil(a) Markus dne 29.11.2021, 09:30
0
Zatím nehodnoceno
1988
Dobrodružství plné velkoměstské politiky a intrik

Po útoku na malou vesnici v Reiklandu se ruka Chaosu začíná svírat kolem největšího městského státu v Říši. Obyvatelé Middenheimu ovšem vnímají jen blížící se karnevalový týden. Už když se dobrodruzi zapojují do všeobecného veselí, doléhají k nim zvěsti o doutnajícím neklidu. A zatímco se middenheimští baví, oni musejí překazit úklady služebníků Chaosu, kteří jsou stále bdělí a nezastaví se před ničím.

Třetí díl vyhlášené kampaně Enemy Within, navazující na děj dobrodružství Death on the Reik. Odehrává se především ve městě a stylově je plné intrik, vyjednávání a politiky. Hráči musejí rozplést síť konspirací sahající až k nejdůležitějším osobám Říše. Vyhlášeně komplexní dobrodružství je velice otevřené a pracuje s desítkami vzájemně propojených nehráčských postav, mezi nimiž hráči vyjednávají politickou podporu.

Od předchozího dílu, Death on the Reik, dělí dobrodružství výrazný skok v prostoru i v čase. Pozdější reedice (od roku 1998 dál) proto obsahují i přiložené menší dobrodružství Carrion up the Reik, které jejich děj propojuje.

Dobrodružství se někdy prodávalo společně s knihou Middenheim: City of Chaos (1987), která popisuje samotné město Middenheim.

Kampaň pokračuje čtvrtým dílem, Something Rotten in Kislev (1988).

V roce 2020 vyšla stejnojmenná, ale upravená a rozšířená verze Power Behind the Throne (2020) pro čtvrtou edici WFRP.

Red Dwarf: The Roleplaying Game

Vložil(a) Vaarsuvis dne 28.11.2021, 10:35
0
Zatím nehodnoceno
2002
Dovednostní systém pro hraní ve světě sci-fi seriálu Červený trpaslík

Tři milióny let. Nekonečno dimenzí. Neomezené možnosti.

Red Dwarf: The Roleplaying Game je systém pro hraní v prostředí britského sci-fi sitcomu Červený Trpaslík. Jedná se o komplexní dovednostní systém ve stylu GURPS, tedy je zde přítomen systém výhod, nevýhod a osobnostních zvláštnůstek.

Na 179 stranách jsou obsažena jak pravidla pro hráče tak i pro „Umělou Inteligenci“ – Pána hry.

Treasure Hunt

Vložil(a) Vaarsuvis dne 26.11.2021, 21:18
0
Zatím nehodnoceno
1986
Dobrodružství pro 4-6 postav na 0. úrovni na opuštěném ostrově

Ostrov Viledel, na kterém kdysi vládl mocný Mořský Král, byl vypleněn armádou pirátů před 60 lety. Jeho destrukce byla tak dokonalá, že lokace ostrova byla ztracena a zapomenuta. Navzdory historkám o nesmírném bohatství ukrytém v rozpadlé pevnosti, nikdo znovu ostrov Mořského krále nenašel.

Až doteď. Díky krutému zvratu osudu ztroskotá skupinka nedobrovolných dobrodruhů na malém, pustém ostrově a objeví pozůstatky osídlení Viledelu. Ale nejsou sami, loupeživí orkové a goblini ostrov našli také a zběsile pátrají po ztraceném pokladu. V této zoufalé honbě za pokladem opravdovou odměnou bude přežít.

Modul N4 Treasure Hunt se odlišuje od většiny AD&D dobrodružství tím, že postavy začínají na 0. úrovni a nemají žádné povolání. Knížka pak pracuje s tím, jak se postavy v průběhu dobrodružství cvičí v dovednostech a získají kýžené povolání.

Knížka má 36 stran plus přílohy (mapa ostrova, deníky postav).

Baltron's Beacon

Vložil(a) Vaarsuvis dne 26.11.2021, 09:44
0
Zatím nehodnoceno
1985
Dobrodružství v opuštěné pevnosti v bažinách po zlém kultu

Podivně doručený inzerát vás přivedl k mudrci Demetriovi. Potřebuje vzácnou přísadu, aby dokončil zoufale potřebný lektvar. Cesta za ní vás zavede přes velkou, neprozkoumanou bažinu do zřícené pevnosti, bývalého sídla zlého kultu, který ukončil mnoho nevinných životů.

Zdráhavě nabídku přijmete. Ale kdo ví,  jaké příšery na vás číhají v bažinách? Jsou ruiny obydlené, možná věcmi nebezpečnějšími, než jejich bývalí obyvatelé? Mějte se na pozoru, neboť sloup zeleného světla sálající z hlavní věže nemusí k sobě přitahovat jen vás, ale i ostatní. Aby jste uspěli, musíte proniknout do pevnosti a najít jedinečný Černý plamen, uctívaný starým kultem. Pobývají zde stále jeho uctívači? Brzy se o tom dozvíte...

Modul I7: Baltron's Beacon je dobrodružství pro družiny o 5 až 10 postavách mezi úrovněmi 4 až 8. Na 32 stranách obsahuje mapu okolní bažiny s náhodnými setkáními a lokacemi a také mapy strážnice, pevnostní věže a podzemního dungeonu, které mají dohromady 48 místností.

Šeptající tůně

Vložil(a) Markus dne 26.11.2021, 09:28
0
Zatím nehodnoceno
2021
Dobrodružství mezi kouzelnými termálními prameny

Toto dobrodružné místo vás zavede do rozlehlých podzemních jeskyní s termálními prameny. Elfská magie, která proudila zdejšími vodami, nenávratně slábne. Šeptající tůně byly pokřiveny nečistou silou. Dříve tajemné a konejšivé hlasy nyní prosí o pomoc, pláčou a naříkají. Proslýchá se, že ten, kdo jednou vstoupí do podzemí, se již nikdy nevrátí. I přesto se sem vypravila mladá dívka, aby zde nalezla ostatky svého předka. Naleznou ji dobrodruzi dříve, než bude příliš pozdě? Zláká je vidina velkého bohatství? Nebo zatouží po tajích dávné léčivé magie?

Dobrodružné místo pro Zapovězené země. Jedná se o jeskyni s 23 popsanými lokacemi, 17 stran A4.

World of the Lost

Vložil(a) Markus dne 24.11.2021, 15:33
0
Zatím nehodnoceno
2016
Hexcrawlové dobrodružství ve ztraceném světě uprostřed Afriky

Každý rok nabízejí obyvatelé Khirimy obrovské množství stříbra jako oběť démonům žijícím v Chrámu věků, které již nejsou. Pokud si dobrodruzi chtějí toto stříbro uzmout pro sebe, musejí se postavit žravým dinosaurům, morovým démonům, hrůzám žijícím v Abscesu a jeskyni, v níž paměť je jen iluzí a čas je zbraní.

World of the Lost je dobrodružství pro postavy na 1. až 4. úrovni. Tvoří ho hexcrawl na náhorní plošině s 200 popsanými lokacemi, popis jednoho města, jeden dungeon a řada úkolů, chorob, nových kouzel a nových magických předmětů. Kniha má 176 stran formátu A5.

Tajemství Erlandu

Vložil(a) Vaarsuvis dne 24.11.2021, 10:26
0
Zatím nehodnoceno
1998
Samostatné dobrodružství odehrávající se ve světě Tarie

Tajemství Erlandu je dobrodružství odehrávající se ve světě Taria během náboženské občanské války. Malý hrádek daleko v horách skrývá tajemství, jehož odhalení je pro družinu doslova životně důležité. 

Dobrodružství bylo vytvořeno pro Mistrovství v DrD na GameConu 1996 a na základě získaných zkušeností přepracováno do nynější podoby. Vyšlo jako samostatný sešit přiložený k hlavnímu modulu Tarie. Kromě vlastního příběhu naleznete v sešitě i podrobný popis oblasti Tarie, v níž se dobrodružství odehrává.