[HRA] Mokřiny

Sdílené PbP hraní RPG Ironsworn

Moderátoři: MarkyParky, Halaster Černoplášť

Odpovědět
MarkyParky
Příspěvky: 11388
Registrován: 11. 8. 2011, 02:37

[HRA] Mokřiny

Příspěvek od MarkyParky » 8. 8. 2020, 15:46

Mokřiny
Obrázek

* Mokřady a blata
* Pahýly mrtvých stromů, otrávené slanou vodou
* Propletená síť stojatých řek
* Jezera a meandry zahalené v rozvalující se mlze
* Bludičky přitahující živé a duchové utopených, přitahováni živým
* Kousající hmyz
* Nestvůry číhající trpělivě pod hladinou.

Nížinná oblast bažin, blat, jezer a líně tekoucích řek. V blízkosti pobřeží je voda slaná a pahýly mrtvých stromů v ní vytváří matoucí bludiště. Dále na sever se rozléhají zalesněné mokřady a rašeliniště, tu a tam přerušená vzácnými skvrnami vyššího terénu. Líné řeky s širokými meandry a desítkami slepých ramen pomalu proudí směrem k moři. Pachem Mokřin je hniloba a vlhko. Je to zápach pomalé smrti.
Několik vytrvalých z nás zde žije v malých osadách postavených na kopcích nebo v domech stojících na lávkách nad mokřady. Živí se rybolovem a sběrem vodomilných rostlin, které provádí z vorů a lodích s plochým dnem, ovládaných dlouhými bidly. Někteří také těží v bažinách rašelinou - chladná, mokrá a vyčerpávající obživa.
Cestování je zde nejisté. Jedním krokem jste na pevné zemi a dalším prošlápnete tenkou vrstvu rašeliny do hlubokého a kalného rašeliniště. Potom se k vám natáhnou kostnaté ruce, chytnou vás, tahají. "Zůstaň se mnou," šeptají, "zůstaň se mnou tady ve tmě."

Uživatelský avatar
Hiršam Krvesaj
Příspěvky: 34
Registrován: 8. 8. 2020, 21:22

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Hiršam Krvesaj » 8. 8. 2020, 22:06

Začíná příběh Hiršama Krvesaje ....

... osada Nová hlídka ... mokřiny nedaleko hranic s Členitým pobřežím ...

MarkyParky: 1D100 → 10(10)#Potíže Stará zranění se znovu otevřela.
MarkyParky: 1D100 → 37(37)#Lokace? V Mokřinách ...


Pochodně v osadě. Výkřiky: "Zrůda! Čarodějnice! Děvka, která se spouští s Prvorozenými!" mnou projely jako nůž. Jenže tohle není zlý sen, připomínající mi dávnou minulost.

Já nespím a tohle se děje tady a teď. Nějakého dalšího nebožáka čeká podobný osud jako mou rodinu. Tentokrát ale už nejsem dítě. Přidám do kroku, úzká dřevěná lávka mi praská pod nohama, do dlaně sevřu topor své sekery a dlaní levé ruky přejedu přes nabroušené ostří, až vytryskne slabá krůpěj krve. Přísahám, že tentokrát rozlícený dav tu chudinku, na které se rozhodl vylít si svůj hněv, nedostane.

Skládám železnou přísahu, že před rozlíceným davem zachráním "Děvku, která se spouští s Prvorozenými"
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+1 → 6; 4; 7(6);(4);(6 + 1): Silná trefa:
> Je jasné, co musím udělat - Musím ji z toho vysekat, i kdyby to mělo být doslova
> Bude to OBTÍŽNÉ
> Získávám +2 hybnost


V běhu přemýšlím, jestli nemám probudit svou žízeň po krvi, ale pak jen přidám do kroku. Jdu se přeci jen postavit lidem a není třeba, aby hned tekla krev .. a navíc rituál chvíli trvá a mohl bych dojít na místo příliš pozdě. Tenhle problém si žádá rychlý zásah.

V běhnu do osady, není moc velká, pár domků na vysokých kůlech nad mokřadem, kolem lodě s nízkými dny. Lávku nikdo nehlídá, všichni vesničané jsou i s pochodněmi shromážděni na opačném konci. Není jich mnoho, možná dvacet? Mají rybářské oštěpy, pochodně a sítě, stojí na začátku lávky vedoucí k malé chýší.

Je to Běžný lid - obtížný protivník.

Křičí na mladou ženu, která stojí ve vchodu do chýše. Za sebou drží malého chlapce. Část chýše i sloupy, které ji podpírají, obrazily hustým příkrovem čerstvě zelených lístků a směrem k vodě z ní trčí několik neotesaných a neopadaných větví.

"Co to do vás vjelo? Nechte nás být! Když jsem vás léčila, to jsem vám byla dobrá, že? A teď, kvůli takové drobnosti", rozmáchne rukama k zeleným větvím.

Zvolním, skloním sekeru a začnu se prodírat davem. Snažím se dostat dopředu, mezi dav a dívku.

Zajistit si výhodu:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 2; 4; 8(2);(4);(6 + 2): Silná trefa
> Převezmu kontrolu, udělám další tah s +1.


Lidé začnou ženě opět lát, zaslechnu slova o tom, že masti a zábaly jsou dobrá kouzla, vyzkoušená ze starého světa, ale ona se určitě spustila s nějakým elfem a její kluk teď svou sílu neovládá a kdoví co může způsobit.

Nechávám lidi řvát až do chvíle, kdy udělám dva kroky před ně, pak se prudce otočím a pozvednu sekeru.

"A DOST!" zařvu. "Tahle záležitost TEĎ a TADY skončí, nebo budete ty její masti a obvazy brzy potřebovat," dodám výhružně.

Vynucení:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3+1 → 10; 5; 5(10);(5);(1 + 3 + 1): Potíže
> Zaplatím za to
Hiršam Krvesaj
Deník postavy

Uživatelský avatar
Hiršam Krvesaj
Příspěvky: 34
Registrován: 8. 8. 2020, 21:22

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Hiršam Krvesaj » 8. 8. 2020, 23:14

Můj výkřik měl rozzuřený dav zklidnit, ale stal se pravý opak - s výkřikem: "Ty nám nestůj v cestě, cizáku!" se vrhli dopředu a začali na mě dotírat oštěpy.

Bylo jich tak dvacet. To z nich dělá dvě skupiny hrozivých (formidable) protivníků.
* 1 postup / 1 zranění
* Dávají 3 zranění


Lávka je úzká a tak na mě nemůžou dotírat hned všichni. "Zdrhej, tady vás stejně už nic dobrého nečeká," křiknu na ženu s chlapcem a cvičně se rozmáchnu tam a zpět sekerou, než udeří první z osadníků.

Je jich hodně a jsou rozlícení, nemohu si dovolit je šetřit.

Mají iniciativu > Bude to Střet (Clash). Pálím -1 hybnost a budu dávat +1 zranění.
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 9; 5; 9(9);(5);(6 + 3): Slabá trefa
> Udělím +2(sekera) +1(sekáč) = 3 zranění
> Dostanu -3(zranění) => Zbývá mi 2.
> Oni drží iniciativu
Zranění:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 2; 5; 7(2);(5);(4 + 3): Silná trefa
* Spálím -1 hybnost za zmenšení zásahu o 1 => Zbývá mi 3.


Kroužím sekerou a přerazil jsem dvojici oštěpů, které by mě jinak ošklivě bodly do břicha. Další mě ale zasáhlo do levého ramene a je vidět, že i když jsou to obyčejní rybáři a kopáči rašeliny, boj s oštěpy nejspíš cvičí. Ustupuji pod jejich náporem k chatrči a předstírám, že mé zranění je vážnější, než se zdá. Vesničané zajásají a pozvednou svá kopí. Přesně to jsem čekal, využiji příležitosti a seknu. Vystříkne první krev. Zranění s mohutným cákancem dopadnou do vody, zbytek bojovníků se znovu semkne.

Zaslechnu slabší šplouchnutí za sebou, jak žena i s chlapcem seskočili na loďku přivázanou u své chatrče. Zadní voj útočníků se rozbíhá po vesnici a také slézají do lodí, chystají se dvojici pronásledovat. Nemám ale čas řešit - skupina opět dotírá a snaží se mne zahnat do chatrče.

Ustupuji, ale pokud opět udělají nějakou chybu, nemilosrdně udeřím zpět a zkusím jich co nejvíc posrážet do vody.

Mají iniciativu > Bude to Střet (Clash). Pálím -1 hybnost a budu dávat +1 zranění.
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 9; 3; 7(9);(3);(4 + 3): Slabá trefa
> Udělím +2(sekera) +1(sekáč) = 3 zranění, celkem mají 6 zranění.
> Dostanu -3(zranění) => Padám na 0 a hrozí přetečení 1.
> Oni drží iniciativu
Zranění:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 9; 1; 5(9);(1);(2 + 3): Slabá trefa
> A tak prostě je => Zbývá mi 0 zdraví a 0 hybnost.


Co se děje ve vodě už mě nezajímá. Krev stříká všude kolem a já bojuji o holý život.
Hiršam Krvesaj
Deník postavy

Uživatelský avatar
Hiršam Krvesaj
Příspěvky: 34
Registrován: 8. 8. 2020, 21:22

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Hiršam Krvesaj » 9. 8. 2020, 01:27

Boj se přesunul do úzkého vchodu chatrče. Řady protivníků prořídly, nevím, kolik jsem jich zabil a kolik shodil do kalné vody, ale kdoví co na ně číhá pod hladinou. Proti mě stojí už jen poslední čtveřice.

Upravují velikost skupiny podle následků => už jsou jen nebezpeční (dangerous)
> postup 2 / 1zranění
> dávají -2zranění


Uskočím dovnitř chatrče a máchnou sekerou nad sebe. Zachytí se za dřevěnou tyč, na kterém
vědma sušila všelijaké byliny. Rázným cuknutím je strhnu na dotírající čtveřici a ustoupím do šera chatrče. Chvilka, kterou získám, mi snad pomůže převzít ztracenou iniciativu.

Použiju Zvrat (Turn the tide).
>+1 k hodu
> Mám iniciativu


Ve stihnu se posunu bokem a jakmile první útočník vstoupí, rozmáchnu se sekerou.

Úder (Strike)
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3+1 → 7; 4; 7(7);(4);(3 + 3 + 1) > Slabá trefa.
> Získám +1 hybnost za využití zvratů, mám +1
> Udelim 2 zranění = 4 postup = mají celkem 10
> Ztrácím iniciativu


Prvnímu, kdo vstoupí, useknu hlavu. Krev ostříkne zbytek chatrče a tělo i hlava s žuchnutím dopadnou na zem.

Čekám na dalšího, ale nepřichází. Místo toho uslyším praskání ohně a vzduchem zavane zápach hořícího rákosu. Ti hajzlové hodili na střechu chatrče pochodeň a chtějí mě vykouřít ven. Tohle si nenechám líbit. Nejsem nějaká krysa.

Máchnu sekerou a ta se zatne do tenké stěny chatrče.

Čelím nebezpečí :
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 10; 9; 9(10);(9);(6 + 3) To je asi ten nejblbější miss, co mi mohl padnout.


Chtěl jsem si rychle vysekat mapu díru, kterou bych vyklouzl do temnoty, ale místo toho jsem přetnul jeden z trámů, co chatrč držel a shodil si hořící střechu na záda.

> Hrozí 2 zranění.
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 8; 2; 5(8);(2);(2 + 3): Slabá trefa
> a tak to bude > ztrácím 2 hybnosti > mám -1


Celá chatrč se následně zhroutí do vody.

"Teď tě ulovíme jako mřenku, cizáku," zaslechnu z lávky jednoho z rybářů. Z hluboka se nadechnu a zkusím jim zmizet pod hladinou.


Čelím nebezpečí :
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 2; 6; 3(2);(6);(1 + 2) : Slabá trefa
> Volím obětovat zásoby. Měl bych dát minimálně jednu, vzledem k fikční situaci ale budu spíš rád, když si pak okecám, že mi alespoň 1 či 2 zůstanou.


Voda není hluboká, ale noha se mi zanoří do bahna a tak ji chvatně výtrhnu a pokusím se udělat několik pomalých temp. Spíš cítím, než vidím, že nade mne dopadá na hladinu síť.

Zachytne se o mou tornu. V mžiku se vyvléknu z popruhů, stejně by mě pod vodou jen zátěžovala. Levou rukou ji ještě držím, zatímco pravou nahmatám jeden z pilířů. Přitáhnu se a zaháknu tornu za suk. Cítím jak rybář tahá a zkušeně se snaží síť přehodit, ve tmě a kalné vodě nevidí, co vlastně chytil.

Vynořím se pod lávkou, přímo pod jeho nohama a tiše se nadechnu. "Mám ho, pojďte mi pomoct, je pěkně těžkej a cuká se," volá na ostatní. Zasunu sekyru na záda, vytáhnu od pasu nůž a říznu do torny. Všechny zásoby mu nenechám. Vyberu, co se dá a s plnými hrstmi se pomalu sunu pod lávkou pryč. Nademnou slyším dusot dalších kroků. Pomalými občasnými tempy se vzdálím na druhý konec vesnice.

Nepřátelé mají plný postupový track, ale já ani jednou nehodil Silnou trefu, abych mohl boj ukončit, takže mi nezbývá, než vycouvat a zdrhnout.

Když se konečně vzdálím, pohlédnu na bláta, směrem kam odplouvala dívka. Ve vodě se odráží množství pochodní, označujících loďky jejích pronasledovatelů.

Nezvítězil jsem. Ještě to není milník. Zeptám se orákula, jestli už ji chytli, nebo jí stále nahání na blatech.
MarkyParky: 1D100 → 22(22)#51+ Ano


S pohybu světel usuzuji, že žena s chlapcem stále uniká.
Hiršam Krvesaj
Deník postavy

Uživatelský avatar
Hiršam Krvesaj
Příspěvky: 34
Registrován: 8. 8. 2020, 21:22

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Hiršam Krvesaj » 9. 8. 2020, 09:51

Rozhlédnu se kolem, mezi tančícími stíny od hořící chatrče mou pozornost upoutá cosi nehybně splývající těsně pod hladinou. Jestli je to nestvůra, mé problémy teprve započaly. Na druhou stranu se mi nechce věřit, že by nestvůra žila či lovila takhle blízko vesnice, možná je to jen rozeklaný kmen.

Zeptám se orákula, je to nestvůra?
MarkyParky: 1D20 → 18(18)#76+ Nestvůra: NE


Pak si všimnu, že líný proud odnesl tělo jednoho nešťastníka, kterého jsem rozetnul přímo k té věci. Nestvůra by po takovém hutném, čerstvém kousku určitě skočila a věc se ani nehne, mám tedy štěstí.

Uschovám těch pár zásob, co mi zbylo, za opasek, vezmu si do rukou nůž a dělám pár tichých temp. Obepluji velký rozeklaný kmen. Slyším nadávky vesničanů, už se jim podařilo vyprostit tornu. A také první pláč a kletby - někteří z osadníků už začali zjišťovat, kdo padnul. Kletby padají na hlavu neznámého cizince - to jsem já - ale jsou určené i ....

MarkyParky: 1D100 → 19(19): Aša

... "té poběhlici Aše a jejímu spratkovi". Alespoň už vím, jak se unikající žena jmeje. A doufám, že mezi osadníky není nějaký další nadaný a slova zůstanou jen slovy.

Teď ale nemám moc času, uprchlici mohou každou chvíli dostihnout nebo také mohou dostat nebezpečný nápad mě hledat. Zoufalá situace si žádá zoufalé řešení. Přitáhnu k sobě rozeklaný kmen a přeseknutého nebožáka. Začnu pomalu jeho tělo cpát do vyžrané dutiny stromu nohama napřed a přitom začnu šeptat. Bezlvádné tělo se spojuje s kmenem v jedno těleso. Ruce nechám přečívat ven, hlavu se pokusím odstranit, ale nemám se o co zapřít, abych ji usekl, nechci na sebe upozorňovat a nožem se mi nepodaří přeseknout páteř, takže jakmile ji přeřezané šlachy přestanou držet, začne se nepřirozeně klimbat stranou.

Když je dílo dokonáno, pošeptám ještě několik slov a skropím výtvor vlastní krví. "Chtěl jsi mě zabít, hochu, za to mi dlužíš službu. Teď ji splatíš...."

Probuzení
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 4; 6; 6(4);(6);(4 + 2): Slabá trefa
> Povstal a bude mi pomáhat
> Pokud hodím 1 na akční kostce, budu muset Čelit nebezpečí na Srdce, aby se neobrátil proti mě.


Kmenová loutka se neochotně oklepe a kinklající se hlava mi věnuje mrtvolně vyčítavý pohled, ale to už nešeptám. "Plav! Spěchej odsud. Za Ašou." Ruce, trčící z kmene, se dají do pohybu a voda začne cákat na všechny strany. Výtvor je silný a dere se vpřed. Já se jen vezu, držím se kmene tak, aby mi poskytoval kryt.

Zajistit si výhodu:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3+2 → 7; 8; 9(7);(8);(4 + 3 + 2): Silná trefa
> Obratem udeřím: +1 k hodu


"Osvoboď ji. Odčiň, cos jí způsobil," skoro už zařvu na oživený kmen, abych překřičel cákance nemrtvých rukou, postrčím ho k loďkám a sám se oddělím a několika tempy se přesunu stranou.

Bitva začíná:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2+1→ 2; 8; 4(2);(8);(1 + 2 + 1): Slabá trefa + hrozí, že se otočí proti mě.
> Získám iniciativu
> Jsou 3 roztroušené loďky s pronásledovateli - jsou tedy Nebezpečná Skupina.
> 2 postupy / 1 zranění
> Dávají 2 zranění.


Když ale mrtvému nařídím, aby se otočil proti svým, kinklající se hlavě se zablýskne v očích. "Já vím, že jsou tvé krve. Ale ona TAKY. A na ní je pácháno příkoří. Alespoň ve smrti to pochop," naléhavě k vývoru promluvím.

Čelím nebezpečí:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 7; 3; 6(7);(3);(5 + 1): Slabá trefa
> Hrozí mi -1 stres


Vydá se do útoku, ale ten pohled si budu pamatovat dlouho.

Vydržím stres:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+4 → 6; 7; 10(6);(7);(6 + 4): Silná trefa
> Poddám se temnotě: +1 hybnost


Výtvor ale jako by nabral sílu z mého utrpení a narazí do nejbližší loďky.

Úder:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3+2 → 7; 9; 9(7);(9);(4 + 3 + 2): Slabá trefa
> Výtvor dá 1 zdranění => Celkem 2 postupy
> Dostane 2 zranění


Jeden z osadníků na kmen duchapřítomně hodil síť a zamotal ho jeho ruce. Kmen se začal zmítat, ale ztratil svou pohyblivost. Já se pokusím využít pozornosti zaměřené směrem k němu a pod hladinou doplavat k druhé loďce.

Zajištění výhody:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 5; 7; 8(5);(7);(6 + 2)
> Obratem využiji: +1 k hodu


Chytnu její okraj a zalomcuju s ním.

Úder:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D3+1 → 3; 3; 4(3);(3);(3 + 1)> Silná trefa +
> Dám dá 1+ 1 zranění => Celkem mají 6 postupů
> Držím iniciativu
MarkyParky: 1D100 → 42(42): Twist - já a nepřítel sdílíme stejný cíl.


Osadníci z mé loďky skončí ve vodě a ve stejnou chvíli si všimnu, že ve vedlejší loďce jeden z pronásledovatelů vezme bidlo a srazí s ním svého společníka do vody. Potom se na mě významně podívá, přikývne a stočí svou loďku tak, aby plavcům zabránil přiblížit se k Aše.

Bitva končí:
MarkyParky: 1D10; 1D10;6 → 5; 7; 6(5);(7);(6)
> Zaplatím za to: Cíl mi zmizí z dosahu.


Vyšplhám se na loďku a udělám to samé, byť jsem na rozdíl od něj neohrabaný. Pronásledovatelé jsou si ale moc dobře vědomi, že jen kousek od nich je v síti zamotaný oživený kmen a může se kdykokoliv uvolnit. A strach je silnější, než vůle pronásledovat bosorku nočními blaty.

Vymanévrují zbylou loďku, postupně do ní vyloví tři promočené druhy a sice ještě několikrát zahrozí pěstí či oštěpem, ale pak se otočí zpět k osadě.

Já i neznámý pomocník v tichosti počkáme, než je jisté, že se pronásledovatelé již nevrátí. Potom se ke mě otočí a přimanévruje blíž.

MarkyParky: 1D100 → 53(53) Elstan

"Elsan," podá mi ruku bez dalšího vysvětlovaní.
Nedůvěřivě na něj pohlédnu. Nabídnu svou. "Hiršam."
"Děkuji ti. Bez tebe bych nikdy nedokázal Ašu zachránit." dodá ještě a otočí se to tmy, kde ještě před nedlouhou chvílí unikala žena s mladým chlapcem. Otočím se také.

Nevidíme nic než temnotu.

"AŠO! UŽ JSOU PRYČ! AŠO! TADY ELSTAN, nemusíš se obávat." zavolá, ale marně. Mokřiny jsou tiché a temné.

Dosáhl jsem milníku a to v obou questech:
* 3 postupy u slibu: Zachráním "Děvku, která se spouští s Prvorozenými", protože Aša úspěsně unikla z vesnice.
* 1 čárku u slibu: Pomstím nespravedlivou smrt mé rodiny - protože má stará zranění se znovu otevřela, já si připoměl svou cestu a vydávám se na ní.
Hiršam Krvesaj
Deník postavy

Uživatelský avatar
Hiršam Krvesaj
Příspěvky: 34
Registrován: 8. 8. 2020, 21:22

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Hiršam Krvesaj » 9. 8. 2020, 14:14

... na suchém ostrůvku asi o půl dne cesty dál ....

"Takže jak se to tedy má mezi Ašou, tebou a tím ... nadaným klukem?" zeptám se Elsana, zatímco se svlékám, abych usušil šaty nad táborovým ohněm.
"Jako jestli jsem jeho otec?" zvedne muž udiveně obočí.
Přikývnu. "Teda, jestli ti nevadí o tom mluvit. Ale tady už nejsi v osadě, kde by to někdo řešil..."

Co na to orákulum?
MarkyParky: 1D100 → 18(18)#26+ Ano, je otec, 25- Ne, opravdu se spustila s elfy.
Jak se vlastně jmenuje Osada?
MarkyParky: 1D100; 1D100 → 57; 14(57);(14)#Název => Nová hlídka ... kostky vědí.


"Ne, není to můj syn. Trochu se bojím, že ho opravdu má s nějakým elfem - přeci jen, Novou hlídku kdysi dávno založili právě kvůli obavám s Hlubočiny a elfů ... teprve později se rozrostla v osadu.

A co se týká Aši .... podívej se na mě, vždyť bych mohl být její otec. Ne, že by to nebyla hezká ženská, kdyby se mi nabídla, dal bych si říct ... ale váže mě k ní jiné poutu. Kdysi dávno jsem při těžbě rašeliny nedával pozor a propadl se do bláta. Chlapi mě sice vytáhli, ale nalokal jsem se kalné vody a zchvátila mě bahenní horečka. Nebýt Aši a jejích léčitelských schopností, už bych tu dávno nebyl. Dlužím jí to.

Jen ... když se proti ní zvedla celá vesnice, nenašel jsem odvahu je zastavit. To až ty. A popravdě, myslel jsem, že tě tam zabijí. Takže když ses pak vynořil z té vody .... a také ta stvůra, kterou jsi ... " Podezřívavě se na mě podívá: "Nejsi taky elf? Nejsi ty její otec?"

"Ne. Jen jsem už kdysi dávno zažil to, co ona. Tedy spíš to, co její syn," vysvětlím. Elsan přikývne a já tichem přejdu zmínku o mém výtvoru. Nechal jsem ho odejít na onen svět, kam patří. Až to bude potřeba, oživím si nového.

Vytáhnu z poza opasku promočené sušené maso. Opláchneme ho a pověsíme nad oheň, aby se propeklo a zahřálo. "Pár hodin si odpočineme, teď bychom stejně Ašu ve tmě nenašli. A na blatech nezůstávají žádné stopy. Napadá tě, kam by mohla jít?" zeptám se Elsana. Ten si nevzal nic.

"K elfům?" odpoví mi otázkou. Přikývnu, dává to smysl. Jen se obávám, že byla-li vyvrhel tady, bude vyvrhel i tam. "Ráno se zkusíme vydat stejným směrem. Teď ale naberme sil."

MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 7; 4; 4(7);(4);(2 + 2): Potíže
>Za tohle táboření zaplatíme cenu
MarkyParky: 1D100 → 74(74)#Cena za táboření.
> Je to děsivé.


Celou noc ale strávím v nočních můrách. Vrací se mi obrazy rozseknutých vesničanů, vývoru, který jsem vytrhl do neživota, v uších mi znějí kletby osadníků a vše se mísí se vzpomínkami na to, jak jsem jako malý kluk utíkal z domova, když dav vraždil mou matku a sourozence.

Ztrácím -2 vůle. Překonám stres?
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 7; 8; 6(7);(8);(4 + 2)
> Ne. A ztrácím -1 hybnost.
Hiršam Krvesaj
Deník postavy

Uživatelský avatar
Hiršam Krvesaj
Příspěvky: 34
Registrován: 8. 8. 2020, 21:22

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Hiršam Krvesaj » 9. 8. 2020, 16:49

Konečně se obloha rozjasní. V chuchvalcích mlhy a pod šedými mračny se dá jen těžko poznat, zda je slunce ještě za obzorem, nebo už vyšlo, ale noc plná nočních můr je za námi.

Věci máme vysušené a naložené do dvou loděk. Elsan mi ukazuje, jak lépe zacházet s bidlem, abych na loďce nebyl tak neohrabaný, já mám ale co dělat, abych udržel pozornost. Jsem vyčerpaný a jediné, co mě drží na nohou je daný slib.

"Vydáme se na západ, pojedeme dál od sebe a budeme pozorně sledovat okolí. Aša má s sebou chlapce a nejspíš prchali celou noc. Postupovali pomaleji, než to dokážeme my za dne," připomíná Elsan, "a my proto můžeme trochu křižovat a hledat stopy lidské přítomnosti."

"Nejen lidské," dodám, "chlapec byl ve stresu a zcela jistě své nadání ještě neovládá. Možná bude snazší hledat stopy působení magie."

Elsan přikývne.

"A všechno tedy vsadíme na jedinou kartu, že pokračovali na západ? Do Hlubočiny?" ujistím se ještě.

"Ano. Kdybych já byl na Ašině místě, vydal bych se právě tam."

"Tedy vyražme."

Sbíráme informace:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 10; 2; 6(10);(2);(4 + 2)
> Získám informace
> Představí se nové nebezpečí a
> Získám +1 hybnost
MarkyParky: 1D100 → 77(77)#Kde? Zatopené místo
MarkyParky: 1D100 → 66(66)#Kdo? 01+ Lidé, 21+ Prvorození, 41+ Zvířata, 61+ Netvoři, 81+ Běsi Netvoři


Během dopoledne se mi podaří několikrát najet na mělčinu nebo do hustého rákosí, než získám vládu na loďkou, kolem poledního pak blata ustoupí a my vplujeme do širokého zatopeného údolí a já s úlevou vydechnu. Přímo v prostředku vzniklého jezera stojí vzrostlý dub. Musel tu stát dávno předtím, než se údolí zalilo vodou, ať už se to stalo z jakéhokoliv důvodu. Většina jeho větví je uschlá a zčernalá, ale celá jeho jedna strana se zelená a listy zatěžkané větve sahají až k vodní hladině. Neklamná známka působení kouzel, kterými vládne nadaný chlapec. Jediné, co mne trochu zneklidňuje, je nepřítomnost loďky - pokud je to Ašino tábořiště, čekal bych, že bude uvázaná pod některou z větví.

Chystám se vyjet na hladinu, když v tu chvíli zaslechnu ženský hlas: "STŮJ! AŤ TĚ TO ANI NENAPADNE. NEVYPLOUVEJ NA HLOUBKU."

"JSEM TU S ELSANEM. HLEDÁME TĚ, NECHCEME TI UBLÍŽIT, CHCEME TI POMOCT!" zavolám přes hladinu.

"JÁ SE TĚ NEBOJÍM! VÍM, COS PRO NÁS UDĚLAL V OSADĚ. JÁ TĚ VARUJI!" vykřikne Aša zpátky.

"PŘED ČÍM?"

"SAMA NEVÍM. PŘIPLULA JSEM V NOCI. BYL TO ALE OBROVSKÝ HAD. MĚL ŽLUTÉ OČI. MOŽNÁ BAZILIŠEK."

Okamžitě obrátím bidlo a přivedu loď zpět do rákosí. Prudký pohyb mi skrze bolest v rameni připomene, že na boj s baziliškem bych neměl ani pomýšlet. Zastavím, až když ucítím, jak mělké dno loďky drhne o mělčinu.

"A TVÁ LOĎKA? A TVŮJ SYN?"
MarkyParky: 1D100 → 14(14) Jméno

"KOVAR JE V POŘÁDKU. JE TU SE MNOU. TO ON NÁS ZACHRÁNIL, KDYŽ LOĎKU TEN NETVOR ROZDRTIL."

To vysvětluje ten zezelenalý strom. Zamyslím se. Tohle bude trochu složitější.

"POČKEJTE NA MÍSTĚ. NAJDU ELSANA A VYMYSLÍME, JAK VÁS ODTAMTUD DOSTAT."

"NIKAM SE NECHYSTÁM," odpoví mi Aša.

Tohle tedy bude s mými současnými zdroji docela oříšek.
Hiršam Krvesaj
Deník postavy

Uživatelský avatar
Hiršam Krvesaj
Příspěvky: 34
Registrován: 8. 8. 2020, 21:22

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Hiršam Krvesaj » 9. 8. 2020, 21:23

... o chvíli později ....

Sedíme s Elsanem na suchém kameni, hledíme z povzdálí na vodní hladinu a přemýšlíme.

"Nejlepší by bylo, kdyby ho jeden z nás odlákal někam stranou, zatímco ten druhý dopluje ke stromu a vyzvedne Ašu s Kovarem."

"To se hladce řekne, nalákal. Ale čím?" poukážu na to, že moje zásoby jsou téměř spotřebované a Elsan si žádné nevzal.

"Máš pravdu. Měli bychom nejprve něco nalovit," nepříliš nadšeně ukážu na pár oštěpů a síť, která zůstala v lodi po předchozích majitelích. Obratnost vlastní lovcům nebyla nikdy mou silnou stránkou.

"Dejme se do toho," odvětí Elsan.

Zajisti si výhodu (ostří):
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+1 → 2; 7; 4(2);(7);(3 + 1): Slabá trefa
> +1 hybnost = mám -1


Když už lovíme návnadu pro baziliška, neopomenu si něco schovat do zásoby pro sebe.

Obnovit zásoby:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 2; 4; 8(2);(4);(6 + 2)
> +2 zásoby


O pozdním odpoledni se sejdeme s Elsanem, kterému se dařilo podobně dobře. V loďkách máme dost ryb, ještěrek, hadů a já k tomu navrch dokonce ulovil kachnu. To je jedna z výhod Mokřin, jsou plné života. Kdyby dvě třetiny z těch potvor nebyly jedovaté a pod hladinou se neskrývali i horší stvůry, které s takovou oblibou loví lidské lovce, skoro by i člověk uvažoval, že se se tu usadí. Alespoň na zimu.

"Kdo bude návnada a kdo zachránce?" zeptá se Elsan otázku, které jsme se oba doposud vyhýbali. "Budem tahat rákos," odvětím. "Kdo vytáhne kratší je návnada." Přikývne, ulomí dvě rákosová stébla a schová je do sevřené pěsti.

MarkyParky: 1D100 → 23(23)#51+ Já jsem návnada ANO

"Máš delší," okomentuje mou volbu. Ještě krátce zvážíme, jestli by nebylo lepší posečkat do rána, ale námitka, že čerstvé úlovky jsou lepší návnady rozhodne. Přeložíme většinu kořisti na Elsanovu loďku, vyjasníme detaily našeho plánu ...

Zajisti si výhodu (rozum):
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 10; 2; 3(10);(2);(1 + 2): Slabá trefa
> +1 hybnost - mám 0


.... a naposled si potřeseme rukama.

Zatímco Elsan se vzdaluje, já ještě pokračuji další přípravou, u které ho nepotřebuji ... a jsem rád, že mě nevidí. Začnu odřezávat části ryb a hadů hlavy a ocasy, spojovat jejich páteře do dlouhého řetězu a šeptat jim slůvka probuzení. Bude se hodit mít po ruce ještě jednoho pomocníka, kdyby Elsan selhal. Byť nemrtvého ...

Probuzení:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+1 → 2; 10; 5(2);(10);(4 + 1)
> Oživil jsem dlouhého nemrtvého hada.
> Má 3 zdraví.
> Dá mi +2 k hodu na silová překonání a útoky, kde ho využiju
> Pokud hodím 1 na akční kostce, hrozí, že se otočí proti mě.


Jakmile se můj výtvor rozhýbe, spustím ho mezi dlaněmi. "Jen pluj po mém boku. Táhni mou loď." Jsem zvědavý, jestli náš plán vyjde a dostanu se ke stromu bez potíží.

Čelím nebezpečí (rozum):
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 6; 9; 6(6);(9);(4 + 2)
> Musím zaplatit cenu.
MarkyParky: 1D100 → 41(41)#50- plán vyšel, ale odskáče to Elsan / 51+ plán nevyšel, Elsan přežije


"CO TO DĚLÁŠ? NEVAROVALA JSEM TĚ SNAD?" ozve se z koruny stromů, když jsem asi v půlce vzdálenosti.
"NEBOJ SE, MÁME S ELSANEM PLÁN," odpovím.

Jen co to dořeknu, nad hladinou jezera se k nám donese strašlivý bolestivý výkřik, který ještě hrůzostrašněji okamžitě umlkne.

"PLÁN? CO JE TO ZA PLÁN?!?" volá nedůvěřivě Aša ze stromu. Já už se ale skláním a vyzvu svého hada: "Tahej, teď potřebuji tvou rychlost." Hladina před loďkou se rozvlní a příď se mírně zvedne.

"JAKÝ PLÁN? TEN VÝKŘIK, TO BYL ELSAN?" volá na mě dál Aša, ale já raději nic nevysvětluju. "Teď mi prostě musíš věřit. Jinak tady zemřeme všichni. Včetně Kovara!"

Vynucení (srdce):
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+1 → 10; 1; 4(10);(1);(3 + 1): Slabá trefa
> Udělají to, ale potom si o něco řeknou.


Odpovědí je ticho.

Zastavím loď až pod stromem a čekám. Konečně se mezi hustými listy objeví nohy mladého chlapce v šedé kapuci. Seskočí a dopadne do loďky, ta se povážlivě rozhoupe. Aša se spustí za ním.

"Eslan se za mě obětoval, že?" zeptá se.
"Měli jsme jako návnadu nalovené nějaké ryby a ..." slova se mi zadrhnou, když si uvědomím, jak to nejspíš bylo s těmi rákosy. Nezkontroloval jsem, jestli opravdu mám to delší. A stejně tak s celým plánem. Celou dobu se mnou souhlasil v každém kroku, co jsem navrhoval ...

... a celou dobu měl svůj vlastní. Věděl, že jde na smrt, aby mě - a Aše - koupil čas.

Z Ašiny tváře čtu, že se to dovtípila dřív než já. Aby ne, Eslana osobně znala, ale i tak se zastydím.

"Slož železnou přísahu, že toho netvora jednou porazíš. Vlastníma rukama. Tím dluh k němu splatíš ... i za mě ..." pronese smířlivě a já přikývnu. To už se ale na obzoru zvedne vlna, která se blíží a tak není na formality čas, odbudeme si je až v bezpečí.

"TÁHNI!" vykřiknu na svůj výtvor a vyrazíme kupředu.

Čelím nebezpečí (železo):
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3+2 → 4; 7; 8(4);(7);(3 + 3 + 2): Silná trefa
> Unikli jsme
> Získávám +1 hybnost = celkem mám +1


"Ty jsi ... také .... " okomentuje Aša zdánlivě neviditelnou sílu, která žene loď vpřed. Přikývnu, ale dál stojím na přídi, aby neviděla, odkud se tajemná síla bere. Lidé občas špatně nesou, když někdo využívá těl mrtvých. Ať si raději myslí, že ovládám vodní proudy. Prozatím.

Svůj výtvor rozpustím až ve chvíli, kdy o notný kus dál bezpečně vystoupíme na kus suché země, ve chvíli kdy Aša pomáhá chlapci z vody, tak, aby to neviděla.

Čelím nebezpečí (stín):
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 6; 1; 7(6);(1);(5 + 2): Silná trefa
> Nevšimla si, že jsem nekromant.
> Získávám +1 hybnost = celkem mám +2


Když opouštíme loďku, na hladině kousek za ní plave několik mrtvých ryb bez hlavy a ocasu, břichy nahoru. Aša ale hledí vpřed, k hustému lesu a suché zemi před námi.
Hiršam Krvesaj
Deník postavy

Uživatelský avatar
Hiršam Krvesaj
Příspěvky: 34
Registrován: 8. 8. 2020, 21:22

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Hiršam Krvesaj » 10. 8. 2020, 00:40

.. po setmění, na suchém kusu lesa ....

Konečně sucho a klid.

Zachránil jsem Ašu a Kovara => 3 posuny u jejího slibu.

Aša opéká nad ohněm rybu a já se připravuji složit svůj slib. Vytáhnu sekeru a pohladím její ostří. Zbarví ho krůpěj krve. "Eslane, přísahám při železu své sekery, že nestvůra, která tě dnes zabila, zhyne mou rukou."

MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+1 → 4; 7; 3(4);(7);(2 + 1): Potíže
> V cestě k naplnění přísahy stojí vážná překážka.
> Jaká to bude ale odhalím, až se k jezeru někdy vrátím.
> Úkol porazit baziliška je hrozivý (formidable)


"Muži z Nové hlídky se při skládání přísah neřezali do dlaně," poznamená Aša, "ukaž ošetřím ti to," podá rybu na klacku nemluvnému Kovarovi a přisune se blíž.

"Také byli obyčejní rybáři, ne bojovníci," poznamenám pohrdlivě, ale pak natočím rameno zraněné z předchozího dne, "uvítal bych, kdyby ses raději podívala na tuhle ránu."

Uzdravení (rozum):
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 3; 8; 5(3);(8);(3 + 2): Slabá trefa
> Uzdravím si +2 zdraví
> Utratím 1 zásobu


"Tu ránu sis měl ošetřit už včera. Dělá se na ní hnis, zkusím ho vymačkat a ovázat ji, aby se do ní nedostaly další nečistoty. Pár dní bys teď měl jíst vydatnější jídla, aby mělo tělo sílu se uzdravit. Víc toho pro tebe bez svých bylin nemůžu udělat," okomentovala Aša nakonec zranění.

Přikývnu. "Teď bychom se měli vyspat. Budeme držet hlídky, každý třetinu noci. Na další cestu se vydáme, až budeme odpočatí."
Pak se zamyslím: "Kam že to vlastně máš namířeno?"

MarkyParky: 1D100 → 97(97)
"Do místa, kterému říkají Ditany. V Hlubočině. Nemusíš tam pokračovat se mnou..."
"Ráno je moudřejší večera. Teď si odpočiňme."

Táboření (zásoby):
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 10; 4; 5(10);(4);(2 + 3): Slabá trefa
> Beru +1 zdraví


Aša si vezme první hlídku ... a když se ráno probudím, zjistím, že mě nechali spát celou noc. Nejspíš byli z prolelkovaného dne na stromě dost odpočatí. Mě to každopádně pomohlo, cítím, že únava ze mě konečné opadla.

"Už se cítím o mnoho lépe. Vydám se na baziliška," sdělím Aše své rozhodnutí. "Myslím, že dál už cestu zvládneš sama."

Splnil jsem slib:
MarkyParky: 1D10; 1D10;6 → 8; 10; 6(8);(10);(6)
>Cestou by se jí mohlo něco stát. Rozhodnu se pokračovat.


Aša mlčky přikývne, neprotestuje, ale je vidět, že čekala víc. Sbalí si rychle své věci i syna a vydají se na západ. Já se otočím zpět k lodi. Ujdu ale jen pár metrů a uvědomím si, co všechno by se jí mohlo cestou stát. Ne, takhle nevypadá dokončený slib. Bazlišek počká ....
Hiršam Krvesaj
Deník postavy

Uživatelský avatar
Hiršam Krvesaj
Příspěvky: 34
Registrován: 8. 8. 2020, 21:22

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Hiršam Krvesaj » 10. 8. 2020, 10:13

"Řekl jsi, že už to dál zvládnu sama," uvítá mě Aša chladně. Srdce mi sevře hněv. Po tom, co jsem pro ní udělal? Poté, co mě ONA pobídla, ať složím Elsarovi slib? Mám sto chutí se na místě zastavit ... a opravdu ji nechat jít.

Ale složil jsem železný slib a tak pokračuji po jejím boku na západ.

Budeme cestovat přes dva regiony, ale zároveň relativně krátký úsek, cesta tedy bude hrozivá (formidable): 1 postup za bod na cestě

.... na hřebenu ....

Po dvou dnech cesty jsme se konečně dostali na souvislý pás suché země a vystoupali vzůru na hřeben, oddělující Mokřiny od Členitého pobřeží.

Cestování:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 10; 9; 5(10);(9);(3 + 2)
> Zaskočilo nás nebezpečí
MarkyParky: 1D100 → 59(59)
> Zdržení nebo nevýhoda


Těšil jsem se na výhled na MarkyParky: 1D100 → 62(62) Zátoku balvanů, ale na západní straně hřebenu nás čekala jen strašlivá slota. Hustý déšť se sněhem a ostrý vítr zpomalily rychlost našeho pochodu na minimum. Mrazivé přivítání od Členitého pobřeží.

Kdybych touhle krajinou cestoval sám, spolehl bych se na svou sílu a výdrž. Aša ale má s sebou mladého chlapce. Během cesty jsem několikrát zahlédl jeho tvář.
MarkyParky: 1D100 → 8(8)#Je jiná, než lidská? 26+ ANO

Netuším, proč ji ukrývá. Až na pár drobných rysů, jako neobvyklý tvar uší a nezdravou barvu pleti vypadá úplně jako obyčejný člověk. V nějaké větší osadě v Útočišti by se snadno ztratil mezi mnohem většími podivíny. Ale možná tady na jihu ...

... každopádně zatímco tvář má obyčejnou, tělesně je vychrtlý a slabý. Ostrý pochod vánicí by asi nezvládl a tak se budeme muset spolehnout na můj důvtip a tábornické schopnosti.

Čelit nebezpečí (rozum):
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 5; 5; 6(5);(5);(4 + 2): Silná trefa
> Získávám +1 hybnost (Mám +3)
> Přichází velký zvrat v náš prospěch
MarkyParky: 1D100; 1D100 → 89; 78(89);(78) Ztratit myšlenku/nápad


"Myslím, že není dobrý nápad pokračovat až k elfům," prolomí z ničeho nic Aša ticho, které nás doteď oddělovalo, když se pod skalním převisem snažím rozdělat oheň. Zvednu tázavě hlavu. "Kovar ...", ohlédne se, jestli nás chlapec neposlouchá, ale ten je unavený a spí jako špalek, "je víc po mě než po otci. A v Hlubočině by byl ještě víc cizincem, než v kterékoliv lidské osadě."

"Je nadaný," odpovím jí, "a ty teď jako matka stojíš před nelehkým úkolem. Musíš si vybrat. Buďto ten dar budeš rozvíjet - ale to znamená pokračovat za elfy a najít mezi nimi někoho, kdo ti s ním pomůže. Nebo ho musíš dovést někam, kde se jeho nadání nebude projevovat. Někam, kde nebude moc rostlin a stromů."

"Členité pobřeží," přikývne, "nebo možná dokonce Hrázné ostrovy."

"Raději to pobřeží. Mezi ostrovy musíš cestovat na lodích. Dřevěných lodích. Pobřeží je převážně voda a kámen ... "

Konečně vyskočí plameny. "Do zítra si to nechám projít hlavou. Než ráno vyrazíme, budeme vědět kam ..."

Pod převisem nakonec strávíme několik dní, než se vyčasí.

Táboření:
MarkyParky: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 2; 7; 4(2);(7);(1 + 3):Slabá trefa
> +1 zdraví (celkem mám 3)


Konečně nás jednoho dne probudí slunce a pod námi se objeví Zátoka balvanů. Aša ale hledí na obzor dál na západ, kde se rýsují ostré hrany skalisek. Potom se skloní ke Kovarovi.

"Změna plánů, najdeme si nový domov na Členitém pobřeží. Někde, kde se ti už podobné nehody nestanou a lidé nebudou naše malé tajemství znát." Chlapec přikývne.

Hiršam odchází s Ašou a Kovarem na Členité pobřeží.
Hiršam Krvesaj
Deník postavy

Uživatelský avatar
Tessa
Příspěvky: 6
Registrován: 10. 8. 2020, 22:18

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Tessa » 11. 8. 2020, 21:46

pg: 1D100 → 62(62)#settlement trouble naléhavá výprava
pg: 1D100 → 38(38)#region Mokřiny
pg: 1D100 → 76(76)#jedná se o Novou hlídku? 51+ ANO anoPřevozník přistane u mola Nové hlídky a já vystoupím. Slyšela jsem, že je to klidná rybářská osada, ale ten rozruch, který tu panuje vypovídá o opaku. Je tu pořádný shon a jak se rozhlížím kolem všimnu si známek boje. Co se to tu jenom mohlo stát?
Pak uvidím prvního mrtvého. Starší osady jej balí to plátna a nad nimi vzlyká žena. Zřejmě její manžel. Není jediná kdo má ve tváři vepsán smutek. takových lidí je tu je víc, ale mnohem víc jich má vztek. Vztek na toho kdo tohle způsobil.

"Prokletá čubka," zaslechnu jednoho z vesničanů a další mu horlivě přikyvují.
"Měli jsme tušit, že si někoho přivede aby ochránil jak jí tak i toho jejího spratka," hovoří další.
"Nebyl to obyčejný chlap. Byl obdařený. Ta nestvůra, kterou vyvolal."

Tahle slova ve mě probudí velký zájem a tak jdu blíž abych lépe slyšela. Nakonec si z těch řečí udělám docela dobrý obraz událostí, které se tu staly. Mají tu neklidného mrtvého. Rybáře jménem Haleem, který měl tolik smůly, že se připletl k něčemu mnohem většímu než mohl zvládnout. Nyní se napůl muž a napůl strom toulá blátivou krajinou. Strašný osud.

Ti z vesničanů, kteří nejsou zranění nebo potřeba aby opravili škody po bitce se chytají toho nebožáka najít a ulovit. Jsou to však obyčejní lidé a pochybuji, že dokáží čelit tomu co mohou na blatech potkat. Jsou však odhodlaní a to se mi líbí. Proto se rozhodnu jim pomoci.
Proderu se blíž až před dohlížitele. Ukloním se mu a pravím: "Já, Tessa, vám nabízím své služby. Přísahám, že nepřestanu dokud ten nemrtvý nalezne klid a odpočinek. Nedovolím aby se z něj stala další příšera, která bude ohrožovat zdejší vesnici." Při tom zvednu levou ruku na které mám navlečený železný náramek. Přísahám při železe.

Železná přísaha
pg: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 1; 4; 3(1);(4);(1 + 2) slabá trefa
> Nikdo neví, kde se ten nebožák nachází. Musím ho nejdříve najít
> získávám +1 hybnost
> Je to OBTÍŽNÉ

Uživatelský avatar
Tessa
Příspěvky: 6
Registrován: 10. 8. 2020, 22:18

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Tessa » 12. 8. 2020, 19:13

Vesničané jsou trochu nejistí. rozumím tomu, že nechtějí aby se cizinec míchal do jejich záležitostí, ale tahle věc je natolik vážná a nebezpečná, že přenechat to někomu jinému je velmi lákavé a po krátké poradě mezi sebou nakonec souhlasí.

Jeden z rybářů mě zavede do míst, kde byl ten nebožák viděn naposledy. Ten je již dávno pryč, ale jsou tu zbytky sítě, ve které byl zamotaný. Skloním se k ní abych si místo pečlivě prohlédla. Hennion mezitím krouží v povětří.
Ve vodě příliš stop nezůstává, ale jak se říká, je víc způsobů jak stáhnout kočku. Použiji svůj druhý zrak, kterým toho dokáži odhalit mnohem víc než tím obyčejným.

pg: 1D10; 1D10; 1D6+3+1 → 7; 3; 9(7);(3);(5 + 3 + 1)#sbírání informací silná trefa
> Získám +3 hybnost
> Stopa je jasná
pg: 1D100 → 65(65)#Kam vede stopa do údolí
pg: 1D100 → 72(72)#jaké údolí překrásné
pg: 1D100 → 93(93)#žijí tam lidé? 26+ ANO je obydlené


Nic přede mnou nezůstane skryto. Zápach čar je jasně patrný a nedokáže zo rozfoukat ani vítr. Nemrtvý směřuje směrem na východ a trochu na sever.
"Co leží tamtím směrem?" zeptám se rybáře a prstem mu ukáži kam se chystám vydat.
"Tam?" zamyšleně se zahledí do dálky. "Řeka se tam stáčí a protéká malým údolím. Je velmi úrodné a lidé, kteří tam žijí netrpí bahenní horečkou. Šťastlivci.
Dokonce tam rostou pevné stromy, ze kterých se dají dělat dobré lodě. Ne jako tyhle."
Kývnu protože vím jak to myslí. Kolem nás moc pořádných stromů není. Většina jich je neduživých a pokroucených.

Nevím proč směřuje právě tam. Možná je to náhoda, možná ho láka život, který vyvěrá z toho místa. Ať je to jak chce, musím za ním.

pg: 1D100 → 42(42)#rybář mě doprovodí 51+ ANO nechce

"Můžeme pokračovat," pobídnu ho aby se znovu opřel do bidla, ale on jenom zavrtí hlavou.
"Měl jsem ti jenom ukázat, kde jsme tu potvoru našli o žádné další cestě nebyla řeč."

V tom má pravdu, ale já tu loďku potřebuji a jeho společnost by také byla vítaná. Měla bych ho zkusit přemluvit, ale ještě před tím...
"Rozumím. Mimochodem já jsem Tessa, jak s jmenuješ ty?"
"Tallus," odpoví a já se usměji.

Zvednu oči k nebi a třikrát zašeptám jeho jméno.
pg: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 3; 4; 6(3);(4);(3 + 3)#rituál silná trefa

Vítr mě vyslyší. Vezme si jeho jméno a to vzlétne k oblakům. Za chvilku se m dostane odpovědi a lehký vánek mi prozradí co potřebuji o Tallusovi vědět.

Uživatelský avatar
Tessa
Příspěvky: 6
Registrován: 10. 8. 2020, 22:18

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Tessa » 14. 8. 2020, 19:47

pg: 1D100 → 68(68) co prozradí vítr

Nechce nic vidět. Touží zapomenout. Má rád svůj prostý život. Neměnit. Zůstávat. Vrátit všechno tak jako bylo předtím.
Tak jako slová náhle přišla jsou nyní pryč, ale já vím co chce a toho mohu využít.

"Tallusi, já vím že se chceš vrátit do svého domu, do vesnice a nechat všechno tohle za sebou, ale to se ti nepodaří. Ten mrtvý, který byl oživen je jeden z vás. Je s vámi spojený a bohové to vidí a bohům se to nelíbí. Když se nyní otočíš zády stejně tomu neunikneš. Bude tě to pronásledovat až do konce života. Čel tomu nyní než bude pozdě," snažím se ho přemluvit aby mě doprovázel.

pg: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 7; 10; 6(7);(10);(4 + 2)#přemlouvání Talluse
minutí, ale mohu přehodit jednu kostku
pg: 1D10 → 5(5)#přehazuji kostku na které padlo 10 mám tedy slabý zásah
> Udělá co po něm chci, ale bude chtít něco na oplátku.

pg: 1D100 → 83(83) bude chtít mojí podporu.
pg: 1D100 → 78(78)#bude chtít železný slib 26+ ANO a chce to pojistit slibem"Dobře, vykonáme tohle společně, ale pak se spolu vrátíme a ty mě podpoříš abych se stal novým dohlížitelem. Přísahej," vyřkne svou podmínku a mě nezůstane než složit slib.
Vyhrnu si rukáv aby byl vidět železný náramek na mé ruce. "Přísahám při železe, že ti pomohu stát se dohlížitelem v Nové Hlídce.

pg: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 7; 5; 7(7);(5);(5 + 2)#železný slib slabá trefa
>Zatím netuším jak přesně toho docílím
>Získávám +1 hybnost
>Je to OBTÍŽNÉ


"Dostal jsi svůj slib a nyní na cestu," pobídnu ho a vypravíme se za uprchlým mrtvým. ve dvou nám to snad půjde lépe.

Uživatelský avatar
Tessa
Příspěvky: 6
Registrován: 10. 8. 2020, 22:18

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Tessa » 23. 8. 2020, 11:23

Tallus se opře do bidla a loď se pohne. Brzy se jí zmocní proud a začne jí rychle unášet vstříc našemu cíli. Nechám to v rukou zkušeného rybáře a sedím v loďce a sleduji stopu, která je pro běžné oko neviditelná.
Brzy začne sílit. Blížíme se a to ještě nejsme v osadě o které mi vyprávěl. Což je dobře. Kdo ví jak velké škody by tam ten výtvor mohl napáchat.

"Zastav," oznámím když přítomnost temné moci zesílí natolik, že již musíme mít opravdu blízko. Vstanu a začnu se rozhlížet po vodní hladině, rákosí, bahnitém břehu. "Je někde tady."

pg: 1D10; 1D10; 1D6+3+1 → 7; 5; 10(7);(5);(6 + 3 + 1) sbírání informací, silná trefa
>Získám +3 hybnost
>Objevím svůj cíl"Támhle," ukáží rukou na podezřelý kus dřeva, který se pohybuje v rozporu se zákony přírody. Určitě by neměl takhle sebou mrskat. Také má na sobě zbytky rybářské sítě.
Tallus opatrně naviguje loďku blíž. Já si nachystám další síť, kterou po něm pak chci hodit, ať ho můžeme odtáhnout na břeh a konečně ho osvobodit z jeho utrpení.

pg: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 5; 9; 8(5);(9);(6 + 2) připravím so výhodu, slabá trefa
> Získám +1 hybnost


Nevím zda nás nespatřil nebo si nás jenom nevšímá, ale dostaneme se přesně tak jak potřebuji a hodím síť.

pg: 1D10; 1D10; 1D6+2 → 3; 9; 4(3);(9);(2 + 2) čelím nebezpečí, slabá trefa
> povede se mi to, ale utrpím -1 hybnost


Síť se omotá kolem kmenu a to se tomu nebožákovi již nelíbí. Začne sebou zmítat, několikrát udeří do loďky, která se začne povážlivě houpat, ale nakonec ho společnými silami odtáhneme až na břeh.
Tohle byla ta snadná část. Nyní začne opravdová práce.

Našla a ulovila jsem neklidného mrtvého. 3 posuny u slibu, že se o něj postarám

Uživatelský avatar
Tessa
Příspěvky: 6
Registrován: 10. 8. 2020, 22:18

Re: [HRA] Mokřiny

Příspěvek od Tessa » 31. 8. 2020, 19:08

Nachystala jsem si věci, které budu potřebovat. Dřevěnou misku se solí, kostěný nůž a svíci, kterou zapálím. Talluse pošlu pryč aby hlídal. Nepotřebuji, aby mě někdo vyrušil v tom nejnevhodnějším okamžiku. Také nestojím o zvědavé oči. Nebude to hezký pohled.

Bude to nebezpečná scéna
Postup:
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Odpočet:
[ ] [ ] [ ] [ ]


Pomodlím se k bohyni, aby mi dala sílu, provázela mě při úkolu, který hodlám vykonat a dopřála klid tomu zakletému nebožákovi.
Obrním své srdce a začnu se zaříkáním.

Čelím nebezpečí pg: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 6; 3; 5(6);(3);(2 + 3) Slabá trefa
> 2 posuny v postupu
> 1 posun v odpočtu
Postup:
[🞽] [🞽] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Odpočet:
[🞽] [ ] [ ] [ ]


Rozplétám vlákna magie a snažím se najít jeho duši abych jí mohla vysvobodit, ale daří se mi to pouze s obtížemi. Tohle kouzlo postrádá lehkost s jakou jsem se setkala dřív. Je neumělé, šité horkou jehlou a to mi právě přidělává víc práce než obvykle. Možná kdybych na to šla silou, ale tím bych mu příliš ublížila a on si již vytrpěl víc než dost. Proto dál opatrně postupuji po vláknech a rozvazuji uzle na které narazím.

Čelím nebezpečí pg: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 1; 10; 7(1);(10);(4 + 3) Slabá trefa
> 2 posuny v postupu
> 1 posun v odpočtu
Postup:
[🞽] [🞽] [🞽] [🞽] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Odpočet:
[🞽] [🞽] [ ] [ ]


I když se na první pohled vůbec nehýbám tak námaha, kterou vynakládám je značná. Na čele mi vyrazí pot a oči mám pevně sevřené soustředěním. Stále ještě není konec. Pořád se nechce poddat.

Čelím nebezpečí pg: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 1; 5; 5(1);(5);(2 + 3) Slabá trefa
> 2 posuny v postupu
> 1 posun v odpočtu
Postup:
[🞽] [🞽] [🞽] [🞽] [🞽] [🞽] [ ] [ ] [ ] [ ]
Odpočet:
[🞽] [🞽] [🞽] [ ]


Cítím, že se blížím ke konci. Vlákna se začínají rozpadat sama od sebe, ale jde to rychleji než jsem očekávala a bojím se, že to nestihnu včas.
Sáhnu do vaku ze kterého vyndám bylinky a začnu je žvýkat. Pomohou mi v soustředění a abych vydržela ten nápor, který může přijít.

Připravuji si výhodu pg: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 2; 10; 4(2);(10);(1 + 3) slabá trefa
> Získám +1 hybnost


Čelím nebezpečí pg: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 10; 8; 6(10);(8);(3 + 3) minutí
> Byly to mé poslední bylinky -1 zásoby
> 1 posun v odpočtu
Postup:
[🞽] [🞽] [🞽] [🞽] [🞽] [🞽] [ ] [ ] [ ] [ ]
Odpočet:
[🞽] [🞽] [🞽] [🞽]


Nestihnu to. To co držela všechno pohromadě již není a duše se s kvílením, které se mi zařezává do uší dere pryč. Musím konat rychle.

Vyhodnocení scény pg: 1D10; 1D10 → 5; 10(5);(10) Slabá trefa
> Povede se mi to
> Bude to bolestivé -2 zdraví

Vydržím to? pg: 1D10; 1D10; 1D6+3 → 8; 5; 4(8);(5);(1 + 3) minutí
> -1 hybnost


Popadla jsem nůž a přeťala jsem jím pouta, která držela muže na tomto světě. Sfoukla jsem svíci aby její kouř ukázal cestu do říše mrtvých. Na okamžik jsme myslela, že se mi to nepovedlo, ale nakonec se duše vydala tou správnou cestou.
Oddechnu si, otevřu oči a zhroutím se do trávy, kde se začnu nekontrolovatelně třást. Bylo to opravdu náročné, ale oživlý kmen se již nehýbe a svět je znovu v rovnováze.

Nevím jak dlouho jsme takhle ležela, musela jsem na chvilku vyčerpáním usnout protože náhle se nade mnou sklání Tallus s obavou ve tváři.
"Jsem v pořádku. Povedlo se to," ubezpečím ho a posadím se. Ano, již se cítím dostatečně silná k tomu abych vykonala zbytek. Přejdu ke kmeni a sekerou utnu hlavu, která tam volně visela. Zabalím jí do plátna ať jí můžeme vzít sebou. Nakonec zbytek těla posypu solí a požádám rybáře aby ho znovu hodil do vody. Nyní již nikomu neublíží a příroda se postará o zbytek.

Osvobodila jsem nemrtvého z jeho zakletí. 3 posuny u slibu, že se o něj postarám.

Odpovědět

Zpět na „[Ironsworn] {PbP} Železné země“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů