Covid-19

O nás, o lidech, o okolním světě. Všechna témata, která se netýkají her, patří do této sekce. Zapomeňme chvíli na RPG a pojďme předstírat, že jsme normální lidé.

Moderátor: Faskal

Odpovědět
Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 28193
Registrován: 14. 5. 2008, 10:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Covid-19

Příspěvek od Vallun » 21. 4. 2020, 23:19

Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Uživatelský avatar
OnGe
malý zelený křečopažout
Příspěvky: 12801
Registrován: 5. 2. 2010, 09:27
Bydliště: Prdelná lhota (čti Praha)
Kontaktovat uživatele:

Re: Covid-19

Příspěvek od OnGe » 22. 4. 2020, 09:45

Dokážete si představit, co by takové ztmavnutí udělalo s kandidátkou SPD?
Punk´s not yet

výběr z vlastní zahrádky::idea: RPG kuchyně: 2010 - 2013 - 2017
:?: Horní progressbar - to se budete divit... možná
:?: Dolní progressbar - dávám tomu rok... maximálně dva

Uživatelský avatar
OnGe
malý zelený křečopažout
Příspěvky: 12801
Registrován: 5. 2. 2010, 09:27
Bydliště: Prdelná lhota (čti Praha)
Kontaktovat uživatele:

Re: Covid-19

Příspěvek od OnGe » 22. 4. 2020, 10:57

Koronavirus je patriarchální, zjistili vědci
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ ... anicni_kha

Já bych s tím promořováním asi fakt nespěchal.
Punk´s not yet

výběr z vlastní zahrádky::idea: RPG kuchyně: 2010 - 2013 - 2017
:?: Horní progressbar - to se budete divit... možná
:?: Dolní progressbar - dávám tomu rok... maximálně dva

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 28193
Registrován: 14. 5. 2008, 10:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Covid-19

Příspěvek od Vallun » 22. 4. 2020, 12:16

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. prof. MUDr. Robert Lischke, PhD. prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. MUDr. Jaroslav Svoboda prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA píše:Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti

Česká republika je již téměř šest týdnů blokována restriktivními opatřeními, která byly zavedena v souvislosti s ochranou zdraví občanů při epidemii COVID-19. Je potřeba ocenit vládu za první rychlá a plošná opatření, která nepochybně pomohla se zvládnutím rizik. V současnosti je nutné s ohledem na aktuální epidemiologická data a vývoj epidemie zásadně zrychlit rozvolňování opatření - ve prospěch zdraví občanů, ekonomické a společenské stability a prosperity země.

Společnou motivací pro vznik této výzvy je ochrana zdraví občanů České republiky, které dlouhodobá omezení ohrožují, obava o naši budoucnost, ať již zdravotní či ekonomickou a rovněž snaha vyvrátit nepravdy a mýty, jež jsou o epidemii šířeny. Plošná opatření nepovedou k vymýcení COVID-19. Je potřebné vytvářet především imunitní odpověď u většiny populace, což bude chránit i ohrožené skupiny obyvatel, definované svou diagnózou, nikoli věkem.

V zájmu zachování zdraví a prosperity naší země je nezbytné:

ukončit nouzový stav ke 30. dubnu 2020

obnovit dostupnost zdravotní péče pro všechny občany v plné šíři

obnovit výuku na základních, středních a vysokých školách v průběhu měsíce května 2020

odstranit překážky pro chod ekonomiky, zabránit krachu, který hrozí významné části malých a středních firem a živnostníků

postupně uvolňovat státní hranice v koordinaci s okolními zeměmi, a zvláště s našimi sousedy a těmi, které mají podobnou epidemiologickou situaci, jako jsou například Německo či Rakousko.

přijímat promyšlená řešení místo chaotických a protichůdných opatření

V našem stanovisku vycházíme z aktuálních epidemiologických dat, znalostí, faktů, expertíz a také z našich odborných i praktických zkušeností a poznatků.
1/ JE NUTNÉ CO NEJDŘÍVE OBNOVIT PLNOU LÉKAŘSKOU PÉČI PRO VŠECHNY OBČANY

Od začátku března dochází ve zdravotnických zařízeních k výpadku služeb pro závažně nemocné pacienty, kteří nejsou COVID-19 pozitivní. Jsou zastaveny preventivní programy v kardiovaskulární péči a v onkologii, byly například omezeny odběry orgánů pro transplantace a řada chirurgických výkonů.

Další oběti na životech způsobuje jak odkládání plánovaných výkonů, tak i strach nemocných jít včas do nemocnice. Množí se případy zanedbaných bolestí břicha (prasklé záněty slepého střeva a jiné náhlé příhody břišní), drobných poruch hybnosti či mluvení (mozkové příhody) či bolesti v rameni nebo v zádech (akutní infarkty myokardu), a to vše v důsledku strachu pacientů z nákazy během ošetření či hospitalizace.

Snížení výběru zdravotního pojištění - i při návrhu navýšení plateb za státní pojištěnce - povede k prohloubení podfinancování celého systému zdravotnictví a tím ve svých důsledcích ke zhoršené péči o nemocné s jinými, často závažnějšími nemocemi, než je COVID-19. Oběti takto vyvolaného nedostatku péče budou bohužel důsledkem protiepidemických opatření proti coronaviru.
2/ ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM NEZKOLABOVAL A NEZKOLABUJE POD NÁPOREM PACIENTŮ S COVID-19

Z Itálie víme, že 80 % populace virózou COVID-19 prochází s lehkými příznaky nevyžadujícími hospitalizaci. Z 20 % závažnějších symptomů jich 5 % vyžadovalo příjem na intenzivní péči. Zde zastánci plné karantény národa a uzavírání se světu kalkulují s 50% úmrtnostní a třítýdenní hospitalizací na jednotkách intenzivní péče. Tato čísla platí jen pro nejtěžší formy zápalů plic a respiračního distresu. Ty však nacházíme jen u 25-30 % příjmů do intenzivní péče, zatímco celková nejčastější délka pobytu pacienta s COVID-19 je mezi 8-10 dny. To zvyšuje odhad maximální dostupné kapacity intenzivní péče více než dvojnásobně. Doplňujeme, že do dneška (21.4. 2020) jsme se v ČR nedostali ve vytížení intenzivních lůžek přes 45 % kapacity, trvale tedy máme více než poloviční rezervu!
3/ KORONAVIRUS NEZVÝŠIL PŘIROZENOU ÚMRTNOST V ČR

Ztráta každého lidského života je vždy nenahraditelná a tíživá.

Každý rok v ČR zemře přirozenou smrtí přibližně 110 000 lidí, tj. průměrně zemře každý den asi 300 lidí. Zesnulých, u kterých byl identifikován COVID-19, je za den průměrně 5 – nicméně smrt minimálně poloviny z nich nemá přímou souvislost s onemocněním COVID-19, nýbrž se jedná o úmrtí způsobená jiným závažným onemocněním.

Při porovnání úmrtí na respirační onemocnění za rok 2019 nenacházíme rozdíl s rokem 2020 (zdroj: data SZÚ). Ze statistického hlediska je třeba objektivně poznamenat, že koronavirus nezvýšil přirozenou úmrtnost v ČR.
4/ (NE) ZÍSKÁNÍ KOLEKTIVNÍ IMUNITY

Velká pozornost se v tuto chvíli upírá k testování imunity ve společnosti, jež by mělo ukázat, kolik lidí nemoc prodělalo a kolik z nich má protilátky. Dosud však není jasné, zda každý, kdo prodělá koronavirovou infekci, musí mít nutně protilátky. Na obraně proti viru se totiž významně podílí i buněčná imunita, která se běžnými laboratorními testy nedá podchytit.

Vytvořené protilátky mohou přetrvávat několik týdnů až měsíců, ale paměťová stopa v lymfocytech (buněčná imunita) přetrvává až i celoživotně, po novém kontaktu s tímtéž virem se protilátky začnou ihned tvořit znovu.

Každý jedinec tak protilátky vytváří v různém množství a v různém časovém období. V populaci může být mnoho jedinců, kteří koronavirus úspěšně prodělali a nemají zvýšené nebo detekovatelné množství protilátek. Tento fakt podporuje odhad počtu dárců konvalescentní plazmy (tj. plazmy od osoby, která prodělala koronavirovou infekci), kde množství protilátek – a tedy vhodnost odběru této plazmy - bude mít cca jeden z osmi až deseti dárců, kteří koronavirovou infekci prodělali a uzdravili se.

Výskyt protilátek v populaci můžeme odhadovat na jednotky procent.

Zároveň se ukazuje, že izolování nerizikových skupin, což v praxi znamená znemožňování celé populaci normálně žít a pracovat, nepovede k získání imunity. Naopak - další prodlužování karantény bude mít rozsáhlé následky a povede k celospolečenskému traumatu.

Argumentace, že pokud kolektivní testování neodhalí v populaci dostatek případů s pozitivitou protilátek, pak musíme pokračovat v karanténních opatřeních a restrikcích, je chybná.
5/ STARŠÍ OBČANÉ POTŘEBUJÍ BEZPEČNÝ SOCIÁLNÍ KONTAKT, NE ABSOLUTNÍ KARANTÉNU

Stigmatizace a omezování starších lidí v rámci „boje s COVID-19“ je neopodstatněné a neoprávněné a etabluje věkovou diskriminaci v obecném povědomí.

V rámci řešení krize COVID-19 je veřejnost masivně utvrzována v obavě z mimořádné nebezpečnosti nákazy pro „starší“ lidi a v nutnosti přijímat pro tuto velmi heterogenní skupinu jednotná mimořádná opatření včetně nevycházení z bytu či vymezení nákupní doby. Současně se veřejnost dozvídá, že právě senioři postižení COVID-19 by mohli zahltit zdravotnický systém. Objevily se i představy o třídění nemocných potřebujících intenzivní péči jen na základě věku. Vymezením „ohroženého stáří“ na 65+ došlo k bezprecedentní stigmatizaci 20 % obyvatel republiky včetně lidí zdravých a nijak zvlášť ohrožených. Někteří byli znejistěni či vystaveni manipulativnímu jednání svého okolí. Mnozí strádají přehnanou obavou z nákazy, omezením kontaktu s rodinami, izolací, samotou, komunikační deprivací, narušením denního rytmu se závažnými psychickými důsledky, a to nepřiměřeně riziku i možnostem jeho snížení. Několikatýdenní nevycházení ohrozilo křehké lidi ztrátou stability, pohyblivosti a tím soběstačnosti. Přitom není důvod, aby se při dodržování odstupu od jiných lidí nepohybovali ve volném prostoru.

Ukazuje se, že zhoršení prognózy COVID-19 souvisí především s přidruženou nemocností, nikoliv s věkem jako takovým. Jde o poruchy výživy, onkologická a kardiovaskulární onemocnění, cukrovku, možná některé léky. Ohroženi nejsou primárně „starší lidé“, ale „lidé křehcí a závažně nemocní“. V tom se COVID-19 neliší od všech zátěží včetně chorob, jak to známe z epidemií chřipky, z vln veder či mrazů.

Samostatnou problematikou jsou pobytová zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) a zdravotnická zařízení dlouhodobé péče. Jde o rizikové soustředění mimořádně křehkých osob s řadou vážných onemocnění. Zahraniční zkušenosti i první data z ČR ukazují, že právě tito lidé tvoří zřejmě většinu všech obětí COVIDu-19. To ukazuje nadřazenost zdravotního potenciálu (zdatnosti, odolnosti, adaptability) nad věkem jako takovým. Řada křehkých pacientů podlehla nákaze jako nespecifické zátěži, stejně jako by podlehla chřipce či většímu úrazu.

Naopak ani v ČR nebylo zdaleka učiněno dost pro ochranu této nejohroženější skupiny - obyvatel pobytových zařízení sociálních služeb. To se týká kvality preventivních opatření, personálních záloh, výcviku v karanténním režimu, dostatku ochranných a hygienických pomůcek, častého testování nákazy u personálu, hlavního zdroje jejího zavlečení, testování podezřelých projevů u klientů s okamžitým převozem nakažených do kvalitních karanténních zařízení s dostupnou potřebnou péčí při rozvoji potíží aj.
6/ NEJDE JEN O ZDRAVÍ FYZICKÉ A DUŠEVNÍ, ALE I O ZDRAVOU EKONOMIKU A DEMOKRACII

Je nutné zdůraznit, že fyzické zdraví jde ruku v ruce se zdravím duševním, zdravím socio-ekonomickým a zdravím české demokracie. Nikomu na zdraví nepřidá, když bude muset likvidovat svůj pracně budovaný a dobře fungující podnik, rozdávat výpovědi kvalifikovaným pracovníkům a hlásit se s celou rodinou na pracovním úřadě. Existuje prokázaný vztah mezi kardiovaskulární úmrtností, četností onkologických onemocnění a psychiatrickými onemocněními v souvislosti se ztrátou zaměstnání.

Dlouhodobá izolace je devastační pro celou společnost. Izolace a omezení aktivit zvyšují spotřebu alkoholu a dalších návykových látek, závislost na počítačích a gamblerství. Izolace vede k nárůstu domácího násilí, rozvodovosti, napětí ve společnosti a agresivity.

Závěrem:

Jsme přesvědčeni, že médii sycený emocionální náboj současné situace je třeba korigovat podloženými fakty a s ohledem na ně a na možné celospolečenské důsledky a dopady krizových opatření je nutné co nejdříve konat a urychlit strategii státu v návratu k normálnímu životu. To vše za rozumného dodržování hygienických opatření, tedy nošení roušky při kontaktu s jinými lidmi, mytí rukou a udržování sociální vzdálenosti. Občané během koronavirové krize prokázali nejen velkou solidaritu a sounáležitost, ale rovněž disciplínu v dodržování těchto pravidel, proto není žádných pochyb, že by tato základní opatření dál nedodržovali.

V této nesnadné době potřebujeme více optimismu a rozumných řešení, nesmíme propadat strachu, panice a beznaději. Věříme, že i k tomu naše výzva přispěje.


V Praze dne 21.4.2020
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Uživatelský avatar
Alnag
Příspěvky: 3686
Registrován: 22. 10. 2001, 00:00
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Covid-19

Příspěvek od Alnag » 22. 4. 2020, 13:28

Zní to rozumně, klidně bych to podepsal.
In nomine Ordinis! & La vérité vaincra!

Tohle byl kdysi taky můj domov. R.I.P.

Uživatelský avatar
Faskal
Moderátor
Příspěvky: 8618
Registrován: 20. 11. 2006, 20:59
Bydliště: Praha

Re: Covid-19

Příspěvek od Faskal » 22. 4. 2020, 13:30

Jo, no (tím neříkám, že bych to podepsal, s řadou věcí nesouhlasím). Kdybychom byli perfektně připravení, tak kladivo splnilo účel už skoro před dvěma týdny a mohlo se přejít do tanečku. Prodlužování kladiva kupuje čas na přípravu chytrých karantén, které osvobodí většinu populace, a usnadňuje jejich provedení. Předpoklad příštího týdne pro plošné nasazení chytrých karantén mi přijde zvládnutelný a ještě překlene potenciálně kritické Velikonoce. Tak uvidíme, nakolik se to stihne.

U stádní imunity bych radši nechal otazník. Co se v citaci diskutuje, jsem tady probíral nedávno (titry protilátek v séru a jejich typy, buněčná adaptivní imunita a vrozená imunita) a úplně mě to optimismem nenaplnilo.
... ano, chtěl jsem zničit svět. Ale ne takhle.
Staré zápisy z her, aktuálně: Tannhäuserova brána - Claudius II, Karak - Erbald.

Uživatelský avatar
Karotka
Příspěvky: 1094
Registrován: 21. 9. 2011, 21:42
Bydliště: Praha

Re: Covid-19

Příspěvek od Karotka » 22. 4. 2020, 13:39

Na druhou stranu...
Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) píše:“Když by se to od 1. 9. rozvolnilo tak, že by nastal úplně volný pohyb jako za normální populace. A předtím by už probíhal přípravný pohyb, třeba moje oblíbené metalové koncerty. A ten virus by dostal šanci se vrátit zpátky do reprodukčního čísla 2,8 a byl by v imunologicky naivní populaci, tak zvládne svoji finální předpokládanou attack rate, která je 60 procent v populaci, za tři měsíce,”
dál píše:“To znamená, že za tři měsíce zvládne projít přes 6 milionů lidí. Výsledkem by bylo, že bychom se na vrcholu peaku dostali do dnů, kdy bychom měli 150 tisíc pozitivně diagnostikovaných a z toho by bylo 30 tisíc v kategorii 60+, a z nich by bylo 10 tisíc v kategorii těžce vulnerable a z nich by bylo 8 tisíc na umělé plicní ventilaci. Denně. Po dobu 1,5 měsíce.”
aneb jeden každý si může najít odborníka, který tvrdí to chce ten jeden každý slyšet.
Nebo být někde mezi a snažit se zachovat si zdravý rozum... což zas znamená pro každýho něco jinýho, čili sorry za bezobsažný pind.

Tradiční jasnozřivost depresivních, často popisovaná jako radikální nezúčastněnost ve vztahu k lidským starostem, se projevuje v první řadě nezájmem o problémy, které vskutku nejsou příliš zajímavé.
(M. Houellebecq)

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 28193
Registrován: 14. 5. 2008, 10:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Covid-19

Příspěvek od Vallun » 22. 4. 2020, 13:46

To není o tom být perfekteně připravený,a el o tom,ž e se to krutě nezvládá... chytrá karanténa tady měla být 20.2., o více než dva měsíce později ještě není, to je prostě ostuda... odklady plošného testování taktéž...

Důvodem pro omezení základních lidských práv nemůže být neschopnost zajistit bazální záležitosti...

Nechci, aby to vyznělo jako nedůlvěra v Tebe, ale ti autoři...jsou mezi nimi imunologové a možná naivně předpokládm, že mají přístup k více informacím než Ty - už proto, že mají k dispozici příslušné výzkumné týmy...

Jinak průšvih - Wallmartu v USA došla zásba 14´´ munice! (to je 357 mm)

Karotka - asi takhle - o Duškovi jsem slyšel až v souvislosti se současnou situací, pánové profesoři Pirk či Kolář jsou světově uznávaní odborníci...
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Uživatelský avatar
Alnag
Příspěvky: 3686
Registrován: 22. 10. 2001, 00:00
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Covid-19

Příspěvek od Alnag » 22. 4. 2020, 13:49

Karotka píše:
22. 4. 2020, 13:39
Na druhou stranu...
No, to je právě odpověď na tu Argonantovskou otázku, kde že se vezme ta druhá vlna... Reprodukční číslo se vrátí na prakticky původní hodnoty (protože populace v níž se to šíří je prakticky nepromořená) a jedeme znovu. Držet reprodukční číslo nižší můžeš buď tak, že populaci pomoříš, imunizuješ vakcínou nebo nějakým způsobem izoluješ. První nechceme, druhé neumíme a k tomu třetímu tu přece má být ta chytrá karanténa, protože plošná opatření nejsou dlouhodobě udržitelná. Problém vyřešen. Tedy pokud ta chytrá karanténa bude fungovat...

Když nebude, bude druhá vlna.

EDIT: Jinak souhlas s Vallunem v tom, že o chytré karanténě jsme slyšeli už minimálně před měsícem, mělo se to zkoušet už před 14 dny a pořád to není. Proto taky rozvolňování opatření u nás je pomalejší než v sousedních zemích. Tohle mi přijde jako selhání (a zbytečné k tomu).
In nomine Ordinis! & La vérité vaincra!

Tohle byl kdysi taky můj domov. R.I.P.

Uživatelský avatar
OnGe
malý zelený křečopažout
Příspěvky: 12801
Registrován: 5. 2. 2010, 09:27
Bydliště: Prdelná lhota (čti Praha)
Kontaktovat uživatele:

Re: Covid-19

Příspěvek od OnGe » 22. 4. 2020, 13:51

Vallun píše:
22. 4. 2020, 13:46
Jinak průšvih - Wallmartu v USA došla zásba 14´´ munice! (to je 357 mm)
To je mazec, naše tanky mají ráži jenom 100 milimetrů a v Obi ty patrony taky neměli.
Punk´s not yet

výběr z vlastní zahrádky::idea: RPG kuchyně: 2010 - 2013 - 2017
:?: Horní progressbar - to se budete divit... možná
:?: Dolní progressbar - dávám tomu rok... maximálně dva

Argonantus
.
Příspěvky: 17109
Registrován: 31. 10. 2006, 17:35

Re: Covid-19

Příspěvek od Argonantus » 22. 4. 2020, 14:05

Ktere tanky maji razi 100 mm?

Uživatelský avatar
Vallun
Příspěvky: 28193
Registrován: 14. 5. 2008, 10:40
Bydliště: Velká Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Covid-19

Příspěvek od Vallun » 22. 4. 2020, 14:13

Argonantus píše:
22. 4. 2020, 14:05
Ktere tanky maji razi 100 mm?
Konstruktiva T 34-100 přeci!
Pokud chce někdo slyšet jen "ano" nebo "ne", tak jej nezajímá odpověď.
Eru je jediný Bůh a Tolkien je jeho prorok.
Non sub hominem,sed sub ius.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Nejsem odborník ve smyslu § 5 odst. 1 O.Z.

Uživatelský avatar
OnGe
malý zelený křečopažout
Příspěvky: 12801
Registrován: 5. 2. 2010, 09:27
Bydliště: Prdelná lhota (čti Praha)
Kontaktovat uživatele:

Re: Covid-19

Příspěvek od OnGe » 22. 4. 2020, 14:19

Argonantus píše:
22. 4. 2020, 14:05
Ktere tanky maji razi 100 mm?
T-55, ale ty už teda ve výzbroji nejsou. Jsem se splet.

Ale v Obi neměli ani 125 mm, o 357 mm ani nemluvím.
Punk´s not yet

výběr z vlastní zahrádky::idea: RPG kuchyně: 2010 - 2013 - 2017
:?: Horní progressbar - to se budete divit... možná
:?: Dolní progressbar - dávám tomu rok... maximálně dva

Uživatelský avatar
Faskal
Moderátor
Příspěvky: 8618
Registrován: 20. 11. 2006, 20:59
Bydliště: Praha

Re: Covid-19

Příspěvek od Faskal » 22. 4. 2020, 14:25

Alnag píše:
22. 4. 2020, 13:49
No, to je právě odpověď na tu Argonantovskou otázku, kde že se vezme ta druhá vlna... Reprodukční číslo se vrátí na prakticky původní hodnoty (protože populace v níž se to šíří je prakticky nepromořená) a jedeme znovu. Držet reprodukční číslo nižší můžeš buď tak, že populaci pomoříš, imunizuješ vakcínou nebo nějakým způsobem izoluješ. První nechceme, druhé neumíme a k tomu třetímu tu přece má být ta chytrá karanténa, protože plošná opatření nejsou dlouhodobě udržitelná. Problém vyřešen. Tedy pokud ta chytrá karanténa bude fungovat...

Když nebude, bude druhá vlna.
Moje terminologie: základní reprodukční číslo R0 - schopnost viru infikovat náchylného jedince, efektivní reprodukční číslo R - schopnost viru se šířit v populaci, kde jsou někteří imunní. S tímto výrazivem:

U nás bude R v blízkém časovém horizontu opravdu velmi blízké R0, jak říkáš.

R0 ze začátku infekce bude výrazně vyšší než R0 při případné druhé vlně, jinými slovy se nevrátí na "prakticky původní hodnoty", dovolím si tipnout.
Předpokládám, že totiž budou stále funkční jednoduchá, ale mocná opatření snižující reprodukční číslo, i kdyby to mělo být jenom to, že si lidé budou víc mýt ruce, sedět od sebe dál, doktor je nechá doma při podezření a budou se nosit i ty roušky, i kdyby jenom v případě podezření. Do toho bude chytrá karanténa vychytávat nakažené jedince a izolovat je, dokud se nevyléčí.
... ano, chtěl jsem zničit svět. Ale ne takhle.
Staré zápisy z her, aktuálně: Tannhäuserova brána - Claudius II, Karak - Erbald.

Uživatelský avatar
Alnag
Příspěvky: 3686
Registrován: 22. 10. 2001, 00:00
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Covid-19

Příspěvek od Alnag » 22. 4. 2020, 14:40

Faskal píše:
22. 4. 2020, 14:25
Předpokládám, že totiž budou stále funkční jednoduchá, ale mocná opatření snižující reprodukční číslo, i kdyby to mělo být jenom to, že si lidé budou víc mýt ruce, sedět od sebe dál, doktor je nechá doma při podezření a budou se nosit i ty roušky, i kdyby jenom v případě podezření.
To je dobrá poznámka, ale mám o tom pochybnosti. Třeba tenhle výzkum říká, že si častěji myje ruce 73% lidí (a to jsme na vrcholu mediální penetrace o koronaviru), myslím, že s tím jak to odezní se víc a víc lidí bude vracet k normálu.
Sezení dál od sebe... jel jsem včera z konečné zcela prázdnou tramvají, nastoupí týpek... a sedne si hned přede mne, jeho hlava od mé 0,5 metru. Neříkám, že je to standard, je to jen anekdota, ale mám pocit, že lidé prostě tuhle informaci nepřijali. Potíž vidím právě v tom zavádění opatření příkazem shora. Lidé nepřijali zodpovědnost za své zdraví. (A můžete mne nenávidět, ale o tohle se právě pokoušejí ve Švédsku, aby se lidé chovali odpovědně, tím že jim říkají, že ta odpovědnost je na nich. My tu vzhlížíme k tomu, jak se dnes vyspí pan Prymula.)

Takže nevím no... třeba jo, třeba máš pravdu a šíření bude menší. Ale třeba u té španělské chřipky... byla v druhé vlně taky menší ochota dodržovat předpisy. Tohle je společenský problém, lidé se nechovají racionálně.
In nomine Ordinis! & La vérité vaincra!

Tohle byl kdysi taky můj domov. R.I.P.

Odpovědět

Zpět na „Rozličný pokec“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů